koligacone Formanowicz, Fórmanowicz, Furmanowicz (-owie) - drzewo genealogiczne
  www.FORMANOWICZ.pl

Formanowiczowie z Wielkopolski - historia rodziny


   
Formanowicz, Furmanowicz, Fórmanowicz - pisownia nazwiska
(pisownia i etymologia nazwiska)
   Formanowicz-owie jako dwaj rzemieślnicy o nieustalonym dotąd rodowodzie, pojawili się w Wielkopolsce niemal równocześnie w pierwszych latach XVIII wieku. Antoni Formanowicz urodzony około 1680 roku - znany również pod późniejszym przydomkiem „(Pierwszy)Grosz” - zamieszkał w Buku (1703), a młodszy oo niego o około 10 lat Andrzej Formanowicz - w Wielichowie (1716). Te dwa miasta dzieli odległość zaledwie 30 km. Zbieżność miejsca, czasu, a przede wszystkim to samo nazwisko, dają podstawy przypuszczać, że dwie najstarsze gałęzie drzewa genealogicznego Formanowiczów, wywodzące się od Antoniego i Andrzeja: bukowska i wielichowska, są ze sobą spokrewnione. Zapisy metrykalne z pobliskiego Grodziska oraz księgi cechu rzeźników bukowskich wskazują, że w drugiej połowie siedemnastego stulecia (około 1670) mieszkały w Buku osoby posługujące się nazwiskiem Formanek (Furmanek). Z kolei w latach 1589-1590 w bukowskiej księdze poboru szosu zapisywano Jana Furmana, rzemieślnika mieszkającego na bukowskim Targowisku. Wydaje się więc, że Formanowiczowie w Buku pojawili się wcześniej. Czy wobec tego kuśnierz Andrzej Formanowicz, który w 1716 roku wstąpił do cechu krawców w Wielichowie, pochodził z Buku i był bratem Antoniego "(Pierwszego)Grosza" ? Brak wcześniejszych ksiąg metrykalnych i miejskich pochodzących z obu tych miast do dnia dzisiejszego uniemożliwia mi potwierdzenie tych przypuszczeń.

   W połowie XVIII w. znajdujemy zapisy metrykalne o Formanowiczach także w niedalekim Gostyniu. Od tych rodzin, po wieloletnich badaniach genealogicznych, wywiedziono trzy rozległe gałęzie drzewa genealogicznego Formanowiczów z Wielkopolski. Oprócz wspomnianych gałęzi rodowych odkryto także dwie mniej liczne i późniejsze linie rodowe: gnieźnieńsko-kłecką i jarocińska.

Podział rodu Formanowiczów w
I połowie XVIII wieku

.
gałąź bukowska

gałąź bukowska

Walenty
Formanowicz
1710-1776
gałąź gostyńska

gałąź gostyńska

Jan
Formanowicz
1715-1770
Antoni Formanowicz
alias "PierwszyGrosz"
1680-1732
     Dzięki dokumentom odkrytym w październiku 2007 r. w poznańskim Archiwum Państwowym wiemy, że antenatem Formanowiczów z Gostynia był Antoni alias "(Pierwszy)Grosz" z Buku, którego dwaj synowie są prekursorami bukowskiej i gostyńskiej gałęzi rodu. Walenty pozostał w Buku, zaś kołodziej Jan, wiosną 1742 roku, przeniósł się z Buku do Gostynia i tam założył rodzinę.

    Wyszukana w kartach historii linia gnieźnieńsko-kłecka Furmanowiczów ma swój początek w osobie młynarza Piotra Formanowicza pochodzącego z Gostynia, męża Marianny z Galantowiczów rodem z Gniezna. Ich związek został potwierdzony ślubem zawartym w katedrze gnieźnieńskiej w 1858 roku. Dokumenty pochodzące z księgi cechu młynarzy gnieźnieńskich, odkryte podczas badań genealogicznych w październiku 2008 r. potwierdziły, że gałąź ta stanowi część drzewa rodowego Formanowiczów z Buku i Gostynia.

    Wyniki badań genealogicznych uzyskane 17 lutego 2009 r. dowodzą, że antenat linii jarocińskiej Mateusz Formanowicz pochodził za Śląska. Około roku 1790 przybył do Smogorzewa pod Gostyniem (majątku szlachcica Fabiana Parczewskiego) i ożenił się z Magdaleną Wojtkowiak. Po ponad pół wieku jego wnuk Józef Formanowicz zamieszkał w Jarocinie i stąd pochodzi nazwa tej linii rodowej. Okazuje się, że Formanowiczowie pojawili się w Wielkopolsce co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy na przełomie XVII i XVIII wieku w Buku i Wielichowie, a po raz drugi 100 lat później w okolicach Gostynia. Czy Antoni "PierwszyGrosz" i kuśnierz Andrzej Formanowiczowie mają również śląskie pochodzenie ? Czy wszystkie te trzy gałęzie wyrastają z jednego śląskiego pnia ? Liczę, że dalsze badania odpowiedzą na te pytania.


Wyróżnienie

Szuniewiczowie
Rodowody
mieszczan bukowskich
Balcerkowie
i inni z Krobi
Ganowiczowie
z Gostynia
Jasienowiczowie
z Nowogródczyzny
Szuniewiczowie
z Wileńszczyzny
Świetlińscy
z Wielichowa
Wdowiccy
ze StęszewaWszelkie prawa do tekstów oraz zdjęć i innych elementów graficznych zawartych na tych stronach są zastrzeżone.
Copyright © Mariusz Formanowicz, 2005 - 2016