www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2009


Antoni Grygiel (ur. 11 stycznia 1900 w Borzęcicach, zm. 24 kwietnia 1992 w Białych Błotach) - uczestnik Powstania Wielkopolskiego, ppłk. Wojska Polskiego. 


Urodził się we wsi Borzęcice w pow. koźmińskim, w rodzinie rolnika Michała i Marianny z Wojtkowiaków. Uczestniczył w strajku szkolnym w 1906/7 r. W dn. 3 września 1918 roku został powołany do armii niemieckiej. Służył w 19 Pułku Piechoty w Zgorzelcu. W wyniku samookaleczenia został przeniesiony został do izby chorych, skąd wkrótce zdezerterował. Od 5 stycznia 1919 roku służył w szeregach kompanii koźmińskiej. W jej szeregach walczył w rejonie Zdun i Kachelni. Po zawieszeniu broni został przydzielono do 12 kompanii 3 baonu 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 69 Pułk Piechoty). W 1920 r. walczył na froncie litewsko-białoruskim. Pod koniec lipca ciężko zachorował w wyniku wyczerpania organizmu. Jesienią znalazł się w kompanii ozdrowieńców w Śremie. Wiosną 1921 r. powrócił do 69 Pułku Piechoty. Na przełomie 1921-1922 r. odkomenderowany do Bydgoszczy na kurs aspirantów oficerskich, następnie ukończył tam szkołę oficerską, otrzymując  w 1924 promocję na ppor. Służył w 68 Pułku Piechoty, KOP, 85 pułku Piechoty, 59 Pułku Piechoty. W maju 1926 r. brał udział w obronie legalnego rządu RP. lI wojna światowa zastała go na stanowisku zastępcy oficera MOB w 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu. Z rezerwą tegoż pułku wziął udział w obronie Warszawy. Przebywał w obozach jenieckich w Braunschweig i Woldenberg II C. Od 1945 r. do 1947 r. służył w Ludowym Wojsku Polskim; mianowany został mjr. Po zwolnieniu z wojska (IIl 1947) powrócił do pracy na roli (zajmował się sadownictwem i prowadzeniem pasieki pszczelarskiej). Zmuszony sprzedać dom i sad (1971), zamieszkał w Białych Błotach. Dopiero w 1974 r. otrzymał emeryturę. 8 XI 1972 r. został mianowany ppłk. rezerwy za udział w powstaniu wielkopolskim. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski V kl., Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.


Ożenił się z Krystyną z Formanowiczów. Z tego związku na świat przyszło dwoje dzieci. Antoni Grygiel zmarł 24 kwietnia 1992 r. w Białych Błotach koło Bydgoszczy. Pochowany został na miejscowym cmentarzu.


Jest autorem wspomnień z okresu powstania wielkopolskiego opublikowanych przez WBC :

  • "Wspomnienia"  - zobacz
  • "Wspomnienia pod tytułem: Bajka"  - zobacz


____________________Czubiński Antoni, Polak Bogusław (red.), Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich, Poznań 2002, s. 118. 

Informacje od rodziny.