www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2007


Protokół przekazania dóbr cechu szewców z Buku

Spisany po śmierci Andrzeja Formanowicza, starszego cechowego,

(syna Andrzeja i Reginy Szymańskiej),

 dotyczący przekazania majątku cechowego


Oryginał niemiecki


Verstendell    der 26 September 1848.


Der Oberaltesten Andreas Formanowicz ist verstorben und neuste ein Neuer an dessen Stelle gewahlt werden. Dein zu folge wurde die Lade aus dem Hause des Verstorbenen Formanowicz zu [Jedlecki] gebracht und quittirte die Wittwe Formanowicz (Furmanowicz) dem Wohltum Schuhmachergewerk und der Zeche, dass sie [dauerhaus eichts] an diese Zünfte zu fordern habe, und entsagt auch des Gewerk und die Zeche die samtlichen Einforderungen an die Wittwe, auch begebt sei der Führung eines polnischen Protokolls, da ihr der Inhalt durch den Antonius Pawlowitz wirklich in polnische Sprache eifertragen werden ist.


X X X  H. Z. der Wittwe Marianna Furmanowicz

[...]

Maci Nisielinek

Anton Pawłowicz jako świadek

Dominik ...

Tłumaczenie polskie


26 września 1848.


Starszy cechowy Andrzej Formanowicz zmarł i na to miejsce został wybrany nowy starszy [cechmistrz]. Następnie skrzynia cechowa (lada) została przeniesiona z domu zmarłego Formanowicza do [Jedleckiego] i wdowa Marianna Formanowicz (Furmanowicz) otrzymała pokwitowanie odbioru dobra [skarbu] bractwa szewskiego i cechu. Bractwo i cech zrzekły się także wszystkich pretensji i żądań do wdowy; [również dotyczących domu, który ona ma od cechu?] a także zwolniły z prowadzenia polskiego protokołu, ponieważ jest on teraz trzymany i prowadzony przez Antoniego Pawłowicza.


X X X   ręką trzymaną wdowy Marianny Furmanowicz

[...]

Maci Nisielinek      

Anton Pawłowicz jako świadek

Dominik ..