Formanowiczowie z Wielkopolski

Walenty Formanowicz

*09-02-1710 Dobieżyn k/Buku 
(data i miejsce urodzenia)
+18-07-1776 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
WykształcenieRzemieślnicze
Zawód wyuczonyKołodziej
Zawód wykonywanymajster kołodziejski
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-02-1710
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyBartłomiej Byk
Matka chrzestna Anna Włodarka [żona Włodarza].
Zdarzenia:
LPDataNazwa
107-02-1710 Akt chrztu Walentego
Dobierzyn. Luty. 9 [1710 r.]
Ja, Łukasz Kurkiewicz kapłan u św. Wojciecha, będąc w zapowiedzianej wiosce o godzinie (?) ochrzciłem imieniem Walenty chłopca z katolickich, legalnie połączonych rodziców, mianowicie Antoniego GROSZ[a] i Ewy. Chrzestni Bartłomiej Byk i Anna Włodarka [żona Włodarza].
 
217-01-1736 Akt ślubu Walentego, potwierdzający nazwisko i przydomek jego ojca
Targowisko, dn.17 stycznia 1736 r. Ks. [Tomasz] Bilski pobłogosławił związek małżeński zawarty między sławetnym [Famati] "Valentinus, filium [synem] Antonij Formanowicz alias Grosz, civem Bucoviensis [obywatela bukowskiego] i Reginą, filiam[córką] Andrrea Karczmarz de Wilkowo" [Andrzeja Karczmarza z Wilkowa pod Bukiem]. świadkowie: Valentinus Lemanski, Joannes Będkowski - consulus bucoviensis [rajca miejski].
 
306-07-1732 Burda uczniów kołodziejskich z udziałem Walentego
Trzy dokumenty (pierwsze w opracowaniu) przedstawiające opis bójki pomiędzy uczniami kołdziejskimi a szewskimi. Walenty Formanowicz wymieniony jako jeden z winowajców zajścia. Cech wymierza karę jego majstrowi Janowi Boińskiemu (cyt.:) "za nieutrzymanie ucznia".
415-02-1733 Wyzwolenie z nauki zawodu
Cechmistrz Pan Boiński w obecności władz cechu, po roku i sześciu niedzielach nauki, wyzwala swojego ucznia (cyt.:) "Walętego Formanowicza imięnięm Antoniego y rodzicielki Ewy Formnowiczowy mieszczan bukowskich spłodzony".
51733 Akta Kapitulne, zespół CP, sygnatura 141
REVISIO CLAVIUM EPISCOPALIUM TAM IN MAIORI POLONIA quam in Ducatu Masoviae anni 1733. [Język polski, papier 20, snlb 1, oprawa: skórka brązowa].

Str. 169 – 173: Specyfikacja dóbr biskupstwa poznańskiego.

Jest tu m.in. spis mieszkańców Buku i spisy mieszkańców poszczególnych wsi należących do klucza bukowskiego. Wśród mieszkańców ulicy (placu) o nazwie Targowisko jest wymieniony Furmanowicz (sic!), ale bez imienia.
61734 Walenty czeladnikiem w cechu kołodziejów z Buku
731-05-1735 Przyjęcie w poczet majstrów bractwa kołodziejskiego w Buku
Walenty zostaje majstrem kołodziejskim
81735 Walenty przyjmuje swojego brata jako ucznia
Jan Formanowicz, brat Walentego zostaje uczniem kołodziejskim
924-10-1735 Walenty wyzwala swojego brata z terminu (nauki zawodu)
1022-11-1735 Ojciec chrzestny
[f. 134] Walenty Formanowicz w dn. 22 grudnia ("Xbris") 1735 r., wraz ze swoją starszą siostra Ewą (żoną Jana Boińskiego), zostali rodzicami chrzestnym Ewy, córki pracowitego chałupnika Błażeja o nazwisku Noga i Reginy, małżonków z Pawłówka pod Bukiem. Walenty w zapisie tego chrztu posiada nazwisko GROSZEWICZ, które należy tłumaczyć jako syn Antoniego Formanowicza alias GROSZ (lub PierwszyGrosz, bo tymi dwoma przydomkami posługiwał się Antoni Formanowicz).
 
11od 05-1741 Walenty jako Civis Bucoviensis
[s. 189] Buk, die 10 hujus (Maius 1741) R[evere]ndus Josephus Falarkiewicz baptisavi MICHAELEM Valentini FORMANOWICZ et Regina CLC Civies Bucoviensis. P[at]rini ejus F[amatus]

Franciscus Brodnicki et F[amata] Regina Lemanska.

Woynowice, die 6 (Januari 1752) Idem (R[everendus] Thomas Jasiński) baptsavi Infans Melchioem Parentum Martini Stoiek et Helena CLC. P[at]rini Valentinus Formanowicz Civis

Bucoviensis et Sophia cauponissa vidua de Woynowice.

Sędzinko, die 31 December (1752) Idem (R[everendus] Thomas Jasiński) baptisavi Infans Joannes Parentum Valentinus Dozdala Gurgustiolus et Barbara CLC. P[at]rini Honestus

Valentinus Formanowicz Civis Bucoviensis et Anna dicta Stara Owczarka de Sędzinko

Wilkowo die 21 (9ber 1753) Baptisavi R[everendus] Thomas Jasiński Infants Catharinam Parentum Laurenti Klesinek et Apollonia CLC. Prni Valentinus Formanowicz Civis Bucoviensis et

Catharina Ovilionissa.

Sędzinko, die 25 (9ber 1753) Idem (R[everendus] Thomas Jasiński) bap[tisavi] Infans Andream Parentum Josephi Janasik et Marianna CLC. P[at]rini Valentinus Formanowicz et Regina

uxore Sua Civies Bucoviensis

Niegolewo die 3 (Iunius 1754) Idem (Reverendus Jacobus Klimecki) bap[tisavi] Infans Mariannam Parentum Thomas Micek Cmethoris et Catharina CLC. P[at]rini Valentinus Formanowicz

Civis Bucoviensis et Marianna Gurgustiolissa de Niegoleo.

Niegolewo die 5 (8bris 1754) Idem (Reverendus Jacobus Klimecki) bap[tisavi] Infans Reginam Parentum Valentini Wypych et Catharina CLC. P[at]rini Valentinus Formanowicz Civis

Bucoviensis et Regina Mickowa cmethorissa.
12od 1740 do 1752 Ojciec chrzestny
Walenty Formanowicz tytułowany „Famatus” (sławetny) został w dn. 29 maja 1740 r, ojcem chrzestnym Zofii, córki małżonków Marcina, kmiecia z Dobieżyna pod Bukiem i Zofii. Chrztu w kościele bukowskim udzielił wikary ks. Józef Falarkowski, a matką chrzestną dziecka była Regina Łęgowiczowa. Rodzice chrzestni byli obywatelami miasta Buk.

Walenty w dn. 4 kwietnia 1741 r. został ojcem chrzestnym Wojciecha, syna Macieja Chałupnika i Katarzyny, mieszkańców Dobieżyna k/Buku. Chrztu w kościele bukowskim udzielił ks. Józef Falarkiewicz, a matką chrzestną dziecka została Katarzyna Ratayka (zapewne żona rataja – rolnika folwarcznego).

[B 1749-1752; f. 34] Walenty Formanowicz tytułowany jako "honoratus" (zacny - patrycjusz) w dn. 13 lipca 1749 r. został ojcem chrzestnym Anny, córki parobka ("famuli") Macieja i Katarzyny mieszkańców Sędzinka pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Jan Basiński, a matką chrzestną została Elżbieta Rogalka.

[f. 37] Walenty Formanowicz w dn. 8 lutego 1750 r. został ojcem chrzestnym Apolonii, córki Walentego Dozdały i Barbary, mieszkańców Sędzinka pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Jan Basiński, a matką chrzestną została Elżbieta Rogalka.

[f. 38] Walenty Formanowicz w dn. 10 maja 1750 r. został ojcem chrzestnym Magdaleny, córki półkmiecia Kazimierza Koteckiego i Doroty, mieszkańców Sędzinka pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną została Regona Wojciechowiczowa, wdowa z Buku.

[f. 38] Walenty Formanowicz w dn. 2 sierpnia 1750 r. został ojcem chrzestnym Stefana, syna Andrzeja i Reginy, mieszkańców Sędzinka pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną została Elżbieta Rogalka.

[f. 39] Walenty Formanowicz ("honestus" - uczciwy) w dn. 19 października 1750 r. został ojcem chrzestnym Szymona, syna Michała Walocha, kmiecia z Wojnowic i Katarzyny. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną została skromna panna Regina Nadolska z Buku.

f. 40] Walenty Formanowicz w dn. 7 lutego 1751 r. został ojcem chrzestnym Walentego, syna Jana Mazurka i Marianny, mieszkańców Sędzinka. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną został Elżbieta Rogalka z Sędzinka.

[f. 41] Walenty Formanowicz w dn. 16 marca 1751 r. został ojcem chrzestnym Reginy, córki Tomasza Mićka ("Miciek) i Katarzynmy, mieszkańców Niegolewa. Chrztu udzielił ks. Jan Basiński, a matką chrzestną została Regina Maćkowiakowa.

[f. 41] Walenty Formanowicz w dn. 23 maja 1751 r. został ojcem chrzestnym Magdaleny, córki Wawrzyńca Stożka i Agnieszki, mieszkańców Wojnowic. Chrztu udzielił ks. Jakub Nadolski, a matką chrzestną została Zuzanna Kąszełykówna.

[ f. 43] Walenty Formanowicz w dn. 24 października 1751 r. został ojcem chrzestnym Marcina, syna owczarza Franciszka i Katarzyny, małżonków mieszkających w Sędzinku pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną została żona kmiecia Elżbieta Rogalka.

[f. 43] Walenty Formanowicz w dn. 6 stycznia 1752 r. został ojcem chrzestnym Melchiora, syna Marcina Stróżka i Heleny, małżonków mieszkających w Wojnowicach pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a matką chrzestną została Zofia, wdowa po karczmarzu z Wojnowic.

[f. 45] Walenty Formanowicz w dn. 3 maja 1752 r. został ojcem chrzestnym Jadwigi, córki Jana Kucharzewicza i Rozalii, małżonków mieszkających w Buku. Chrztu udzielił ks. Jakub Nadolski, a matką chrzestną została Jadwiga Sztorta ("Sztorcina").

[f. 45] Walenty Formanowicz w dn. 3 maja 1752 r. został ojcem chrzestnym Reginy, córki Andrzeja Pułślednika i Marianny, mieszkańców Sędzina k/Buku. Chrztu udzielił ks. Jakub Nadolski, a matką chrzestną została Regina, żona owczarza.
1329-06-1755 Walenty jako Incola bucoviensis
W czerwcu 1755 r. ks. Jakub Klimecki, zapisując chrzest dziecka urodzonego w Sędzinku, nazwał ojca chrzestnego „uczciwy Walenty Formanowicz „incola bucoviensis”:

Sędzinko, die 29 [Junij 1755] Idem (Reverendus Jacobus Klimecki) bapt[isavi] Infans PETRUM Paren[tum] Joannem Famuli et Regina CLC. P[at]rini Hon[estus] Valentinus Formanowicz Incola Buc[oviensis] et Agatha Ancilla. [B 1743-1758; f. 59]
14od 1757 Walenty Formanowicz wśród władz cechu kołodziejów z Buku jako stołowy
Multimedia:
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, B 1709-1726; f. 8, dot. chrztu [akt prawny]
Dobierzyn. Luty. 9 [1710 r.] Ja, Łukasz Kurkiewicz kapłan u św. Wojciecha, będąc w zapowiedzianej wiosce o godzinie (?) ochrzciłem imieniem Walenty chłopca z katolickich, legalnie połączonych rodziców, mianowicie Antoniego GROSZ[a] i Ewy. Chrzestni Bartłomiej Byk i Anna Włodarka [żona Włodarza].
http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_16317.html

Protokolarz cechu kołodziejów w Buku, str. 32 , dot. urodzenia [książka]
Walenty, syn (cyt.): „Antoniego y rodzicielki Ewy Formnowiczowy, mieszczan bukowskich spłodzony”
http://www.formanowicz.pl/buk/dokumenty/kolodzieje_pliki/032.djvu

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, [M 1728-1743; f. 16] , dot. małżeństwa [akt prawny]
Targowisko, dn.17 stycznia 1736 r. Ks. [Tomasz] Bilski pobłogosławił związek małżeński zawarty między sławetnym [Famati] "Valentinus, filium [synem] Antonij Formanowicz alias Grosz, civem Bucoviensis [obywatela bukowskiego] i Reginą, filiam[córką] Andrrea Karczmarz de Wilkowo" [Andrzeja Karczmarza z Wilkowa pod Bukiem]. świadkowie: Valentinus Lemanski, Joannes Będkowski - consulus bucoviensis [rajca miejski].
http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_16122.html

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, dot. zgonu [akt prawny]
Buk, dn. 18 lipca 1776 r. Zmarł Walenty Formanowicz. Pochowany na cmentarzu przy kościele parafialnym.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl