Formanowiczowie z Wielkopolski

Andrzej Formanowicz

*około 1690 
(data i miejsce urodzenia)
+30-03-1762 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuscechmistrz
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonykuśnierz
Zawód wykonywanykuśnierz
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Miejsce pochówkuWielichowo
Zdarzenia:
LPDataNazwa
129-11-1736 Darowizna na kościoł w Wielichowie
Andrzej wraz z innymi przekazywał corocznie pewną ilość zboża na potrzeby kościoła w Wielichowie. Świadczy o tym zapis (notatka) wklejona do księgi chrztów w 1736 r.:

"Oleszo oddał? owies tak przeszło-roczny jako też i latosi: ćwierci 1 mesznego.
Kazimierz Kraykowicz owies tak przeszło-roczny z kwarty jednej jako też i latosi? oddał in toto: [= w sumie] ćwierci 2.
P. Andrzy Formanowicz pro a[nn]o 1735 et 1736 [= za lata 1735 i 1736] oddał meszne z kwarty jednej tak żyto jako i owies de quo quiet[atur]? [= z czego się go kwituje] 26 9bris [=26 listopada]"
 
221-02-1745 Świadek na ślubie
Andrzej był świadkiem podczas ślubu:
ślub 21.02.1745 r.
Stephanus Gajek, Hedvigis Ostrzeszcząnka;
świadkowie: Andreas Kozłowski, Stanislaus Kowalski, ANDREAS FORMANOWICZ
3 Bibliografia
W książce "KOŚCIAN RZEMIOSŁEM STAŁ", Red. Henryk Florkowski, [Wyd.: Poznańskie Zakłady Metalowe, Kościan 1974], na str. 207 podano: "W roku 1747 do cechu kuśnierskiego w Wielichowie należało dwóch mistrzów: cechmisrz Andrzej Fórmanowicz i Walenty Michalski" [podano zapewne za: A. H. Kaletka „Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929”, Welichowo:1929; str. 84]. W indeksie osób w/w monografii rzemiosła kościańskiego: „Formanowicz Andrzej, str. 207”
Multimedia:
Źródła:
Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929, str. 139, dot. urodzenia [książka]
Andrzej Formanowicz, kuśnierz, po raz pierwszy pojawia się w księgach cechowych miasta Wielichowa w 1716 roku, gdy wstępuje do cechu krawieckiego. Był już więc wówczas majstrem kuśnierskim i miał wtedy na pewno ponad 20-lat. Może nawet 25- lub nawet 30-lat. W związku z tym nie będzie mylnym twierdzenie, że urodził się przed 1700 rokiem, mniej więcej ok. 1690 roku.

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, dot. zgonu [akt prawny]
zgon, Wielichowo dnia 30.03.1762 r.
Andreas Formanowicz, pellio (kuśnierz)

D_30)03)1762

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl