Formanowiczowie z Wielkopolski

Regina Formanowicz z d. Słomińska

*około 1741 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+ Wielichowo 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnynieznany
z APP:
Regina Fórmanowiczowa – żona Wojciecha (raczej nie Michała, choć jego miała te same imię). Zapewne identyczna z wymienioną przez A. H. Kaletkaę („Z przeszłości miasta Wielichowa. 1429-1929”, Welichowo:1929) Reginą 1 v. Fórmanowiczową, 2 v. Adamską, która po roku 1783 przekazała stosunkowo znaczną kwotę na bractwo literackie przy kościele farnym w Wielichowie [112]. Mąż Reginy, Wojciech, umiera 20.08.1782 roku. W lutym 1783 wdowa powtórnie wychodzi za mąż za Stefana Adamskiego i już jako „1 v. Fórmanowiczowa, 2 v. Adamska”, po 1783 przekazuje darowiznę na bractwo kościelne.
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, s. 230, dot. małżeństwa [akt prawny]
Anno 1766
Wielichowo: 28 hujus (Januarius) Ego qui supra (Adm[odum] R[evere]ndus Petrus Nowacki Promotor Literatorum) benedixi Matrimonium inter Famatua Adalbertam FORMANOWICZ et Reginam SŁOMINSKA Praemissis 3bus bannis In Predentia Adalbertus Przyktocki, Michael Wulman, Sebastianus Jakliński.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl