Formanowiczowie z Wielkopolski

Brygida Świetlińska z d. Formanowicz

*26-09-1821 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+12-01-1879 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnynieznany
Data ceremoniału03-10-1821
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyIgnacy Rucki
Matka chrzestnaAnna Gruszkiewiczowa
Źródła:
Wielichowo, duplikaty ks. metrykalnych (APP), Nr 52/1821/Wielichowo, dot. chrztu [akt prawny]
Akt urodzenia Nr 52/1821/Wielichowo;
Dn. 26.09.1821 r. urodziła się w Wielichowie o godz. 9:00 rano BRYGIDA, ochrzczona dn. 3.10.1821 r. przez ks. Jana Miedzianowskiego, córka ANDRZEJA FORMANOWICZA i MARIANNY z GAIEWICZÓW mieszczan wielichowskich, katolików.
Chrzestni: Ignacy Rucki i Anna Gruszkiewiczowi – mieszczanie.

http://szukajwarchiwach.pl/53/3545/0/6/4/skan/full/BmI6c_3tRbCt4vKfa38kYw

Wielichowo, księga meldunkowae(1840-1880), Nr domu 21, dot. zgonu [książka]
Świetlińska Brygida ur.1822 (żona Wojciecha) - adnotacja : zmarła 12.01.1879 r.

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, 5/1879, dot. zgonu [akt prawny]
Akt zgonu poz. 5/1879, Wielichowo,
BRYGIDA z d. Fórmanowicz Świetlińska,
zmarła 12 stycznia 1879 r.
Zgon zgłosił wdowiec Wojciech Świetliński.

Urząd Stanu Cywilnego w Wielichowie, 7 / 1879, dot. zgonu [akt prawny]
Wielichowo, 13 stycznia 1879 r.
Przed podpisanym niżej urzędnikiem Stanu Cywilnego zjawił się dzisiaj znany z osoby mistrz kowalski Wojciech Świetliński zamieszkały w Wielichowie i powiadomił, że Brigitte [Brygida] Świetlińska,jego żona 52 (?) lata, wyznania katolickiego, zamieszkała w Wielichowie, urodzona w Wielichowie, córka obywatela ziemskiego Andreasa [Andrzeja] i (?) małżonków Furmanowiczów z Wielichowa zmarła 12 stycznia 1879 r. o godz. 11 przed południem.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano:
/Świetliński/,
Podpis urzędnika Stanu Cywilnego /-/

http://szukajwarchiwach.pl/53/1973/0/4/18/skan/full/qM7eXetx3fCZ0hnAzNodVw

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl