Formanowiczowie z Wielkopolski

Wojciech Świetliński

*16-04-1821 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+21-12-1903 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonykowal
Zawód wykonywanykowal
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału23-04-1821
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyMichał Romanowski
Matka chrzestnaRozalia Przykłocka
Zdarzenia:
LPDataNazwa
102-08-1855 Chrzciny dziecka Fórmanowiczów
Akt chrztu Nr 61/1855/Wielichowo:
=====================
Dn. 2.08.1855 r. o g. 3:00 rano urodziła się w Wielichowie, ochrzczona dn. 5.08.1855 r. ANGELA (ANIELA) c. kowala MACIEJA FORMANOWICZA i MAŁGORZATY LASOCKIEJ. Rodzicami chrzestnymi byli: KOWAL WOJCIECH ŚWIETLIŃSKI i Agnieszka Świetniewska.
206-04-1858 Bractwo Kurkowe
6 kwietnia 1858 roku Wojciech Świetliński wstępił do Bractwa Kurkowego („Giełdy Strzeleckiej”) w Wielichowie.
---------------------
Zob.: Jakuboszczak Piotr, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielichowie 1761 – 1950, Wrocław, 2005; str. 131
312-03-1867 Śmierć matki
Zgłosił śmierć matki, z którą mieszkał w Wielichowie w domu o numerze 21 (ks. meldunkwa).
============
Akt zgonu nr 7 z 1867 r (duplikat księgi metrykalnej z roku 1867): Julianna z Gołkowskich Świetlińska zmarła 12.03.1867 r. w Wielichowie, wdowa. Jako przyczynę zgonu wpisano "starość". Zgon zgłaszał syn Wojciech Świetliński.
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, dot. chrztu [akt prawny]
Akt urodzenia Nr 22/1821/Wielichowo
Dn. 16.04.1821r. o godz. 11:00 wieczorem w Wielichowie urodził się WOJCIECH, ochrzczony dn. 23.04.1821 r. przez ks. Michała Klawittera*, syn JANA SWIETLIŃSKIEGO i JULIANNY GAŁKOWSKIEJ, katolików, mieszczan wielichowskich. Chrzestni: Michał Romanowski i Rozalia Przykłocka – mieszczanie.

Wielichowo, księga meldunkowae(1840-1880), Nr domu 21, dot. urodzenia [książka]
Świetliński Wojciech, ur. 1821 (mąż Brygidy)

Urząd Stanu Cywilnego w Wielichowie, 150 / 1903, dot. zgonu [akt prawny]
Wielichowo, 22 grudnia 1903 r.
Przed podpisanym niżej urzędnikiem Stanu Cywilnego zjawił się dzisiaj znany z osoby obywatel ziemski Kasimir [Kaźmierz] Świetliński zamieszkały w Wielichowie (miasto) i powiadomił, że jego ojciec* Adalbert [Wojciech] Świetliński, 82 lata , wyznania katolickiego, zamieszkały w Wielichowie miasto, urodzony w Wielichowie miasto, mąż zmarłej Brygidy Świetlińskiej, z d. Fórmanowicz, syn zmarłego mistrza kowalskiego Johanna [Jana] i Johanny [Joanny] z d. Gałkowskiej małżonków Świetlińskich z Wielichowa (miasto), zmarł w mieszkaniu powiadamiającego dnia 21 grudnia 1903 r. o wpół do piątej po południu.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano:
/Kazimierz Świetliński /,
Podpis urzędnika Stanu Cywilnego /-/
===============
* - tutaj znajduje się rzeczownik, który określa, że Wojciech żył na tzw. dożywociu.

Image00002

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl