Formanowiczowie z Wielkopolski

Wiktoria Świetlińska

*13-12-1882 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+02-07-1886 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału13-12-1882
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyFranciszek Słowikowski
Matka chrzestnaMarianna Hoffman
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, Poz. 63/1882, dot. chrztu [akt prawny]
Poz. 63/1882; ur/chrz. 9/13.12.1882 r. VICTORIA, rodz. Casimirus Świetliński (ferrifaber), Marianna Nadolska; chrz. Franciscus Słowikowski, Marianna Hoffman.

Urząd Stanu Cywilnego w Wielichowie, 88 / 1886, dot. zgonu [akt prawny]
Wielichowo, 2 lipca 1886 r.
Przed podpisanym niżej urzędnikiem Stanu Cywilnego zjawił się dzisiaj znany z osoby mistrz kowalski Casimir Świetliński zamieszkały w Wielichowie miasto i powiadomił, że Wiktoria Świetlińska wyznania katolickiego zamieszkała w Wielichowie miasto, urodzona w Wielichowie miasto, córka powiadamiającego i jego małżonki Marianny z d. Nadolska, zmarła w Wielichowie miasto w mieszkaniu powiadamiającego w wieku 3 lat 6 miesięcy i 23 dni dnia 2 lipca 1886 o godz. wpół do dziesiątej przed południem.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano:
/Kazimierz Świetliński /,
Podpis urzędnika Stanu Cywilnego /-/

Image00013

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl