Formanowiczowie z Wielkopolski

Maciej Hałdrzyński

*około 1710 
(data i miejsce urodzenia)
+29-01-1779 Buk /Buk, cmentarz przy kościele paraf./ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Nazwisko "Hałdrzyński":
W 1777 r. w szpitalu św. Trójcy w Borku Wlkp. urząd prowizorów pełnili M. Kapitulski, "procunsul et A. Hałdrzyński consul [= rajca miejski]".
==============
Surdacki Marian: "Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku". Tom 6 z Biblioteki historii społeczno-religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992; str. 309 [AAP, Capitula Posnaniensis (CP) 32, s. 533]
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, M 1728-1743; f. 9, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, dn. 25 lutego 1734 r.
Ks. Dominik Maciej Balcerkowicz, proboszcz i altarysta z Dusznik, pobłogosławił związek małżeński pomiędzy słwetnym Maciejem HOŁDERSKIM, a wdową Barbarą KRAMBERSKĄ, obywatelami z Buku. Świadkami zostali: burmistrz Andrzej Pachowicz i wójt Jan Będkowski

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, dot. zgonu [akt prawny]
Buk, die 29 Janu[arii] (1779) Obir Sp[ectabi]lis Matthias Haudrzynski [..] Sepultus in Caementarrio Parochiali Buc.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl