Formanowiczowie z Wielkopolski

Maciej Mateusz Formanowicz

*około 1754 (Śląsk) 
(data i miejsce urodzenia)
+26-09-1814 Ociąż pow. Odolanów /Ociąż pow. Odolanów/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1około 1790 Przyjazd ze Śąska
2od 1790 do 1800 Pobyt w Smogorzewie
Smogorzewo - wieś w gm. Piaski, pow. gostyński. Na przełomie XVIII- i XIX w. własność Fabiana Parczewskiego h. Nałęcz, ur. w roku 1745, zm. dnia 24 XII 1814. Należało do niego również Kurowo, Ociąż i wiele innych majątków. Ożenił się z Krystyną Sczaniecką (1755-1831). Pochowany w Ociążu.
Aktualny wygląd dworu w Smogorzewie na załączonym linku.
Dwór w Smogorzewie
3od 1800 Pobyt w Ociążu
Mateusz z rodziną przenosi się do Ociąża, drugiego z wielu majątków p.p. Fabiana i Krystyny Parczewskich. Pracuje u nich jako „borowy” – zarządca, bądź opiekun lasu.
Źródła:
Strzelce Wielkie, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina Biskupa, b.n., dot. małżeństwa [akt prawny]
"Smogarzewo. Roku jak tuż wyżej [1794], dnia 23-tego listopada, ja - ten sam, co tuż wyżej [tj. Rafał Modlibowski], pobłogosławiłem i potwierdziłem małżeństwo zawarte w obliczu kościoła parafialnego w Strzelcach między uczciwym Maciejem-Mateuszem (Mathiam et Mathoeum) dwojga imion Furmanowiczem, młodzianem pochodzącym ze Śląska a służącym tutaj przy dworze od kilku lat, a pracowitą panną Magdaleną Woytkowianką poddaną z tej samej wsi, po ogłoszeniu trzech zapowiedzi rownież w trzech niedzielach. Świadkami byli uczciwi Wojciech Placzynski piwowar, Piotr Pacholczyk, Wojciech Mackiewic - oboje słudzy, wszyscy [tj. wszyscy troje] ze dworu w Godurowie oraz kilku innych."
http://www.formanowicz.pl/drzewo/media/14207.jpg

Ociąż, księgi metrykalne parafii p.w. Narodzenia NMP, str. 79, dot. zgonu [akt prawny]
Księga zmarłych, str. 79/1814 r..
Dnia 26 miesiąca września, po przyjęciu sakramentów i umocnieniu namaszczeniem olejami, zmarł zacny Mateusz Formanowicz przeżywszy 60.lat, którego ciało dnia 28 września zostało wyprowadzone z kościoła i złożone do grobu na cmentarzu ociążskim.

D_26)09)1814

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl