Formanowiczowie z Wielkopolski

Franciszek Ksawery Formanowicz

*03-12-1780 Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+07-12-1781 Wielichowo 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału03-12-1780
Miejsce ceremoniałuWielichowo
Ojciec chrzestnyks. Walenty Kielanowicz
Matka chrzestnaRóża Ciszonka
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, AAP: PM 313/02, s. 14, dot. chrztu [akt prawny]
Franciscum Xaverius Fam[ati] Michaelis FORMANOWICZ Cionsulis Vielichovien[sis] et Mariannae Conju[ngum] Legit[imorum] Cath. Patrini Egosum Valentini Kielanowicz Commendarius et Rosa Ciszonka Virgo Vielichov.
Wielichowo die 3tia Decembris 1780

B_03)12)1780

Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, s. 179, dot. zgonu [akt prawny]
Wielichowo, 7ma Decembrii 1781 Franciscus unus anni Filius Fa[mati] Michaelis Formanowicz Consulis Sepultus in Ecclesia Majori

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl