Formanowiczowie z Wielkopolski

Helena Hasińska z d. Dworzyńska

*1768 
(data i miejsce urodzenia)
+03-01-1832 Gostyń /Gostyń/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Miejsce pochówkuGostyń
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 33, dot. małżeństwa [akt prawny]
Gostyń, dnia 13 maja 1789 (s. 33)
Po trzykrotnych zapowiedziach, ślubu udzielił ks. Stanisław Antoniewicz:
"H[onestum] Juvenem Gregorium Hasinski et Pudicam Helenam Dworzynska [...]
Testes Fam[atus] Ignatio Zamłynski et Stanislav Kiswalte Civibus Gostiniensis"

GOSTYŃ, duplikaty ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej, poz. 3/1832, dot. zgonu [akt prawny]
lat 64

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl