Formanowiczowie z Wielkopolski

Antonina Kaletka z d. Gryglewicz

{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl