Formanowiczowie z Wielkopolski

Helena Furmanowicz

*1896 Krempa 
(data i miejsce urodzenia)
+1896 Ostrów Wlkp.  
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Ostrów Wlkp., USC, 117/1896, dot. urodzenia [akt prawny]
Ostrów Wlkp., USC, 147/1896, dot. zgonu [akt prawny]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl