Formanowiczowie z Wielkopolski

Franciszek Adam Siwczyński i Izabela Michalina Siwczyńska z d. Formanowicz

Franciszek Adam Siwczyński
*04-10-1868 Wola
+26-05-1935
Izabela Michalina Siwczyńska z d. Formanowicz
*29-09-1876 Szubin
+13-02-1902 Warszawa
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  05-02-1896 Szubin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  6
Wiek męża:  27
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  8
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
109-01-1896
Warszawa 
Zapowiedzi
ZAPOWIEDZI
Podaje się do powszechnej wiadomości, iż
1) Technik kolejowy Franz Adam dwóch imion Siwczyński, zamieszkały w Warszawie, syn zmarłego w Warszawie kupca Adama Siwczyńskiego i żyjącej tegoż w Warszawie żony Feliksy urodzonej Gąsiorowskiej oraz
2) Panna Izabela Michalina dwóch imion Formanowicz, zamieszkała w Szubinie, córka żyjącogo w Szubinie tłomacza okręgowego Krauza Formanowicza i w Szubinie zamieszkałej żony tegoż Franciszki urodzonej Drzewieckiej, zamierzają wejść w związek małżeński.
Zapowiedzi mają być ogłaszane w gminach Szubin i w Warszawie.
Szubin (Schubin) d. 9 Stycznia 1896 r.
Urzędnik stanu (L. S.) Seidlor.
========================================
"Kurjer Warszawski" 1896.01.02 (14), nr 14, s. 7/12
205-02-1896
Szubin 
Opis ślubu
Kuryer Poznański R. XXV, Nr 36 z 13 II 1896, s. 4
 

Kuryer Poznański
305-02-1896
Szubin 
Teki Dworzaczka
8984 (Dziennik Poznański) 1896
W parafii w Szubinie Franciszek Siwczyński z Warszawy, technik drogi żelaznej Warszawa - Terespol żeni się z panną Izabelą Formanowicz, córką Franciszka i Franciszki z Drzewieckich. Ślubu udzielił - wuj panny młodej Drwęcki, dziekan i radca duchowny z Pawłowic (nr 36)
Teki Dworzaczka

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl