Formanowiczowie z Wielkopolski

Andrzej Fórmanowicz i Marianna Formanowicz z d. Gajewicz

  
Andrzej Fórmanowicz
*22-11-1791 Wielichowo
+28-12-1862 Wielichowo /Wielichowo/
Marianna Formanowicz z d. Gajewicz
*31-08-1794 Wielichowo
+25-07-1857 Wielichowo
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  03-11-1818 Wielichowo
Ślub kościelny:  03-11-1818 Wielichowo
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  38
Wiek męża:  26
Wiek żony:  24
Różnica wieku:  2
Świadkowie:
Świadek #1: Mateusz Fórmanowicz (*23-09-1770 Wielichowo - +˃ 1835 Wielichowo)
Świadek #2: Tomasz Gałkowski, Józef Lasocki
Dzieci:
Źródła:
Wielichowo, duplikaty ks. metrykalnych (APP), Nr 10/1818/Wielichowo, dot. małżeństwa [akt prawny]
Dn. 3.11.1818 r. w Wielichowie ks. Franciszek Drozdowski, proboszcz wielichowski, pobłogosławił związek małżeński pomiędzy Sławetnym ANDRZEJEM FORMANOWICZEM – kawalerem, lat 25, pochodzącym z miasta Wielichowa, synem zmarłego ojca – Sławetnego MICHAŁA FORMANOWICZA i matki – wdowy REGINY z WOYCIECHOWSKICH, mieszczan wielichowskich;
i Sławetną REGINĄ [sic!] MARIANNĄ GAJEWICZOWĄ – panną, lat 23, pochodzącą z tego samego miasta, córką zmarłego ojca sławetnego ROCHA GAJEWICZA i matki TERESY z NOWACKICH – wdowy, secundo voto Orzałkowiczownej, mieszczan wielichowskich.
Świadkowie: MATEUSZ FORMANOWICZ, TOMASZ GAŁKOWSKI i Józef Lasocki.

http://szukajwarchiwach.pl/53/3545/0/6/1/skan/full/dj_F3eF6JFDmw4q8LfIBNA

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl