Formanowiczowie z Wielkopolski

Bogusław Paukier i Regina Paukier z d. Berkiert

  
Bogusław Paukier
* Elbląg
+
Regina Paukier z d. Berkiert

+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  1778 Buk
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 33 , dot. małżeństwa [akt prawny]
19/1778
Boguslaus Paukier de Elbląg
Regina Berkiert, filia Joanni
Testes: Stan. Hyncza, advocatus; Cas. Winicki, notarius

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl