Formanowiczowie z Wielkopolski

Walenty Kapski i Agnieszka Kapska z d. Słominska

  
Walenty Kapski
*23-01-1765 Wielichowo
+
Agnieszka Kapska z d. Słominska

+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  17-01-1791 Wielichowo
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  25
Dzieci:
Źródła:
Wielichowo, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, AAP: PM 313/02, s. 149, dot. małżeństwa [akt prawny]
Wielichowo 17. Januarij 1791
Ego Valentinus Kielanowicz Ecclesia Velich[oviensis] Commendarius Benedixi Matrimonium praemissis 3bus bannis 3bus diebus Dominicis nullo ob[?] Impedimento Canonico in[ter] Fam[atum] Valentinum Kapski Juvenem annorum 24 et Pud[icam] Agntam Słominska V[irgo] Prasentibus testibus F[amatus] Michaele Formanowicz Franciscus Krzyczynski Mathia Balcerkowicz

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl