Formanowiczowie z Wielkopolski

Wawrzyniec Juszczyk vel Juszczykiewicz i Marianna Juszczyk z d. Pawlińska

  
Wawrzyniec Juszczyk vel Juszczykiewicz
*1800 Ostrowiec
+1883 Kielce
Marianna Juszczyk z d. Pawlińska
*1812 Czesławice
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  20-10-1835 Kielce
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  35
Wiek żony:  23
Różnica wieku:  12
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl