Formanowiczowie z Wielkopolski

Nikodem Podkomorski i Teresa Podkomorska z d. Müller

  
Nikodem Podkomorski

+
Teresa Podkomorska z d. Müller

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl