www.FORMANOWICZ.pl

Formanowiczowie z Wielkopolski - historia rodziny


   
Formanowicz, Furmanowicz, Fórmanowicz - pisownia nazwiska
(pisownia i etymologia nazwiska)
   Formanowicz-owie jako dwaj rzemieślnicy o nieustalonym dotąd rodowodzie, pojawili się w Wielkopolsce niemal równocześnie, w pierwszych latach XVIII wieku. Antoni Formanowicz, urodzony około 1680 roku, znany również pod późniejszym przydomkiem „(Pierwszy)Grosz”, zamieszkał w Buku (1703), a młodszy o około 10 lat Andrzej Formanowicz - w Wielichowie (1716). Te dwa miasta dzieli odległość zaledwie 30 km. Zbieżność miejsca, czasu, a przede wszystkim to samo nazwisko, dają podstawy przypuszczać, że dwie najstarsze gałęzie drzewa genealogicznego Formanowiczów, wywodzące się od Antoniego i Andrzeja: bukowska i wielichowska, są ze sobą spokrewnione. Czy kuśnierz Andrzej Formanowicz, który w 1716 roku wstąpił do cechu krawców w Wielichowie, był bratem Antoniego "(Pierwszego)Grosza" z Buku? Brak wcześniejszych ksiąg metrykalnych, miejskich i cechowych, pochodzących z obu tych miast, do dnia dzisiejszego uniemożliwia mi potwierdzenie tych przypuszczeń. Wszyscy Formanowiczowie odszukani w księgach bukowskich, jak i tych pochodzących z Wielichowa, wywodzą się od Antoniego i Andrzeja. Nie napotkałem w Buku i Wielichowie zapisów o innych osobach noszących to, bądź podobne (Formanek, Furman itp.), nazwisko. Wnioskuję z tego, że zarówno Antoni jak i Andrzej Formanowiczowie nie pochodzili z miast, w których się osiedlili.

   W połowie XVIII w. znajdujemy zapisy metrykalne o Formanowiczach także w niedalekim Gostyniu. Od tych rodzin, po wieloletnich badaniach genealogicznych, wywiedziono trzy rozległe gałęzie drzewa genealogicznego Formanowiczów z Wielkopolski. Oprócz wspomnianych gałęzi rodowych odkryto także dwie mniej liczne i późniejsze linie rodowe: gnieźnieńsko-kłecką i jarocińska.

Podział rodu Formanowiczów w
I połowie XVIII wieku

.
gałąź bukowska

gałąź bukowska

Walenty
Formanowicz
1710-1776
gałąź gostyńska

gałąź gostyńska

Jan
Formanowicz
1715-1770
Antoni Formanowicz
alias "PierwszyGrosz"
1680-1732
     Dzięki dokumentom odkrytym w październiku 2007 r. w poznańskim Archiwum Państwowym wiemy, że antenatem Formanowiczów z Gostynia był Antoni alias "(Pierwszy)Grosz" z Buku, którego dwaj synowie są prekursorami bukowskiej i gostyńskiej gałęzi rodu. Walenty pozostał w Buku, zaś kołodziej Jan, wiosną 1742 roku, przeniósł się z Buku do Gostynia i tam założył rodzinę.

    Wyszukana w kartach historii linia gnieźnieńsko-kłecka Furmanowiczów, ma swój początek w związku młynarza Piotra Formanowicza pochodzącego z Gostynia z Marianną z Galantowiczów, rodem z Gniezna. Związek tan został potwierdzony ślubem zawartym w katedrze gnieźnieńskiej w 1858 roku. Odkryte podczas badań genealogicznych w październiku 2008 r. dokumenty, pochodzące z księgi cechu młynarzy gnieźnieńskich, potwierdziły, że gałąź ta stanowi część drzewa rodowego Formanowiczów z Buku i Gostynia.

    Wyniki badań genealogicznych uzyskane 17 lutego 2009 r. dowodzą, że Mateusz Formanowicz, antenat linii jarocińskiej, pochodził za Śląska. Około roku 1790 przybył do Smogorzewa pod Gostyniem (majątku Fabiana Parczewskiego) i ożenił się z Magdaleną Wojtkowiak. Po ponad pół wieku Józef Formanowicz, wnuk Mateusza, zamieszkał w Jarocinie i stąd pochodzi nazwa tej linii rodowej. Okazuje się więc, że Formanowiczowie pojawili się w Wielkopolsce co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy na przełomie XVII i XVIII wieku w Buku i Wielichowie, a po raz drugi, 100 lat później, w okolicach Gostynia. Czy Antoni "PierwszyGrosz" i kuśnierz Andrzej Formanowiczowie mają również śląskie pochodzenie ? Czy wszystkie te trzy gałęzie wyrastają z jednego, śląskiego pnia ? Liczę, że dalsze badania odpowiedzą na te pytania.Szuniewiczowie
Rodowody
mieszczan bukowskich
Balcerkowie
i inni z Krobi
Ganowiczowie
z Gostynia
Jasienowiczowie
z Nowogródczyzny
Szuniewiczowie
z Wileńszczyzny
Świetlińscy
z Wielichowa
Wdowiccy
ze StęszewaWszelkie prawa do tekstów oraz zdjęć i innych elementów graficznych zawartych na tych stronach są zastrzeżone.
Copyright © Mariusz Formanowicz, 2005-2020