www.formanowicz.pl [start]

 

 

Kolegiata św. Mikołaja w Poznaniu (na Chwaliszewie ?), skasowana  w 1805 r. Jej kościół, zrujnowany, został wówczas rozebrany. Ocalałe uposażenie przekazał I. Raczyński klerowi katedralnemu.  W  zespole akt kapituły katedralnej przechowuje się także kilka woluminów akt odnoszących się do kolegiaty św. Mikołaja.

 

[sygn. CP 444 - 449 (6 j.a.) XV-1802. Akta kolegiaty św. Mikołaja w Poznaniu: Iura, proventus aliaquae documenta (privilegia, statuta), protocollon actorum z lat 1728-1802, księgi gospodarcze, finansowe, metrica fraternitatis literatorum z łat 1554-1780.]