www.formanowicz.pl [start]

 

FORDON - jedna z dzielnic Bydgoszczy,

  fordon (podatek) - dawniej podatek pobierany przy wpływaniu na Wisłę

 

      Fordon został zasiedlony przez mieszkańców podgrodzia Wyszogrodu (bród na Wiśle i miasto handlowe; miejsce przeprawy wojsk Jagiełły przez Wisłę przed bitwą pod Grunwaldem), ocalałego po spaleniu samego grodu przez Krzyżaków w lipcu 1330 roku. Pierwsza wzmianka o FordonieFordon alias Wyszogród” (tak wówczas nazywany), pochodzi z 1409 roku. W 1418 roku Fordon miał już prawa miejskie nadane przez księcia opolskiego. Mieszczanie Fordonu mogli również w części zostać sprowadzeni ze Śląska i mieć niemieckie pochodzenia.