Formanowiczowie z Wielkopolski

Filipina Kortylewicz z d. Formanowicz

*15-05-1861 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+04-11-1897 Berlina 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału21-05-1861
Miejsce ceremoniałuGostyń
Ojciec chrzestnyKazimierz Kaczmarowicz (kowal)
Matka chrzestnaRozalia Maymerowska
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1879 do 1890
Poznań 
Miejsce zamieszkania
Przed swoim ślubem z Józefem Kortylewiczem Filipina mieszkała w Bodzewie k/Gostynia (parafia Strzelce Wielkie). Z tego powodu zapis o ich ślubie znalazł się w księgach z jej parafii, oraz w księdze z parafii w Krobi - miejscu skąd pochodził Józef Kortylewicz.
KEL (k. 942, 943)
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 67/1861, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń, dn. 21 maja 1861 r.
Ja [...] ochrzciłem imieniem FILIPINA dziecko ur. 15 bm. z rodziców Jana Formanowicza i Katarzyny z Matyaszczyków. Chrzestni: Kazimierz Kaczmarowicz (kowal) i Rozalia Maymerowska.

Strzelce Wielkie, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina Biskupa, 5 / 1884, dot. małżeństwa [akt prawny]
ślub, 06.02.1884, Strzelce Wielkie (pow. Gostyń), wpis 5 / 1884;
Joseph Kordylewicz lat 26 z Krobi, Philippina Furmanowicz lat 24 - zam. Bodrzewo

KROBIA, księgi metrykalne parafii pw. św. Mikołaja, 9, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia katolicka Krobia [Kröben], wpis 9 / 1884;
Joseph Kortylewicz (23 1/4) ojciec: Felix, matka: Constantia Cwójdzińska,
Philippina Furmanowicz (22) ojciec: Joannes, matka: Catharina Matyaszyk

Krobia, USC, 4 / 1884, dot. małżeństwa [akt prawny]
Krobia, dnia 08 lutego 1884 r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś celem zawarcia związku małżeńskiego
1. górnik Józefat Kortylewicz co do osobistości znany, wyznania katolickiego, ur. 25.11.1861r. w Krobi, zamieszkały w Krobi, syn zmarłego 28.02.1875r. w Krobi Feliksa Kortylewicza i żony jego Konstancji urodzonej Cwojdzińska zamieszkałych w Krobi
2. niezamężna Filipina Formanowicz co do osobistości znana, wyznania katolickiego , ur.15.05.1861 r. w Gostyniu, zam. w Krobi córka zmarłego 28.10.1871 r. w Gostyniu Jana Formanowicza i jego żony Katarzyny
Matyaszczyk (obecnie żony Józefa Ptaszyńskiego) zam. Gostyń teraz Krobia.
Jako świadkowie przybrani zostali i stawili się :
3.Antoni Mulczyński co do osobistości znany w wieku 48 lat zam. Krobia,
4.Ignacy Gubański co do osobistości znany w wieku 30 lat zam. Krobia,

Urzędnik Stanu Cywilnego zapytał każdego z narzeczonych z osobna i kolejno, czy pragną zawrzeć związek małżeński.Gdy narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wówczas urzędnik stanu cywilnego orzekł iż na mocy kodeksu są oni odtąd prawo zgodnie skojarzonymi małżonkami.

Odczytano, przyjęto i podpisano:

1. (-) Józefat Kortylewicz
2. +++ (nie potrafiła pisać)
3. (-) Antoni Mulczyński
4. (-) Ignacy Gubański
5. (-) Urzędnik Stanu Cywilnego

Berlin, USC XIIb, poz. 2197, dot. zgonu [akt prawny]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl