Formanowiczowie z Wielkopolski

Marcin Formanowicz

*08-11-1795 Duszniki k/Buku 
(data i miejsce urodzenia)
+30-06-1857 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statuspowstaniec listopadowy
Zawód wyuczonySzewc (sutor)
Zawód wykonywanymajster szewski
Ceremoniał religijnynieznany
Data ceremoniału08-11-1795
Miejsce ceremoniałuDuszniki k/Buku
Ojciec chrzestnyMarcin Szymański - karczmarz bukowski
Matka chrzestnaHelena Tutlinska - młynarzowa z Dusznik
Rodzaj zgonuZmarł w szpitalu
Miejsce pochówkuBuk
Zdarzenia:
LPDataNazwa
122-10-1824 Przyjęcie przez mistrza szewskiego Marcina Formanowicza ucznia na naukę zawodu.
TRANSKRYPT:
[Uwaga: pisarz używał podwójnego, niemieckiego "ss" widocznego np. w tytule "Assessor"]
Zapis na Naukę Młodzienca Melchiora Bergmana do Marcina Furmanowicza Maystra.
Działosię iako wyzey ----- [22.10.1824 r.]
Przy obecności PP Cechmistrzów Wawrzenca Sucharskiego 1. i Tomasza Cwiklinskiego B. oraz PPn Stołowych Franizka Tuliszki Piotra Jedyneckiego Fran:: Wąsowicza i Piotra Jedyneckiego przed stołem zagaionem stawilisię zpozbą Marcin Furmanowicz izby Młodizniec Melchior Bergeman na naukę Profebyi Szewskiey na Trzy Lata mogł bydz zapisany. Bractwo niniejsze PP. Cechmistrze i Stołowi do prozby rzeczonego Mta Marcina Furmanowicza zupełnie przychylili się który - obowiązuje się wszystkim Kondycyom założyć Uczynia, oraz tegoz Melchiora Bergemana po skończonych 3 latach nauki Onegoz własnym Kosztem wyzwolic Wosku Dwa funty Zapłacił. Który Prtotokoł głosno do zrozumienia przecztytany i podpisany został.
[podpisy:] Wawrzyniec Suhorski, Tomas Czwiklinski, Kom. Czerniewicz, Asesor., Jakub (?) Kazmierzki, Jako (?) Zyciec (?)
211-10-1825 Uczeń Marcina zmienia majstra i przechodzi do Andrzeja Formanowicza (seniora)
TRANSKRYPT:
[Uwaga: pisarz używał podwójnego, niemieckiego "ss" widocznego np. w tytule "Assessor"]
Zapis [słowo ”Zapis” przekreślone] Wyzwolenie z Geltowką Melchiora [imię dopisano wyżej] Młodzienca Bergemana do Andrzeja Furmanowicza Maystra na dokończenie nauki przez 2. lata y 6.Tygodni.
[Niżej innym już pismem:] Działosię na Sesyi Bractwa Szewskiego Bukowskiego dnia 11[17] mca Pazdziernika 1825 Ku
W dzisieyszy Sessyi w Domu Cechmistrza 1. P. Wawrzenca Sucharskiego Zagaiony [słowo dopisane wyżej] wobecnosci P. Tomasza Cwiklinskiego Cechmistrza tudzież wobecnosci PP. Stołowych Francizka Tulizki Piotra Migdalskiego, Francizka Wąsowicza, i Piotra Jedynackiego, wniosł Intencyą P. Jakub Kazimirski Oyczym za Młodzincem Melchiorem Bergmanem Pasierbem Swoim, iżby od Marcina Furmanowicza Maystra uktorego podług zapisu pod d 22. Pazdziernika na 3.Lata wku 1824 był zapisanym i przez żeden Rokczasa [?] w Terminie nauki znajdował się, ale gdy tenze P. Kazimirski Oyczym podług przekonaniasie ze zadney doskonały nauki u tego Marcina Furmanowicza niemiał i mieć niemoze, przeto dopraszał się izby do innego Maystra to iest do P. Andrzeja Furmanowicza na reszte 2.lat i 6 Tygodni w Geltowkę nauki został przedstawiony z obowiązkiem dopełnienia wszelkich Kondycyi tak dla Bractwa tuteyszegio, iako tez i czasie Wyzwolenia Kosta na Siebie P. Jakub Kazimirski na siebie przymnie: PP. Cechmistrze wraz z Stołowemi do Prosby zupełnie przychylili się: żeby [słowo wykreślone] natychmiast do P. Andrzeja Furmanowicza na kontynuacją nauki był przedstawiony i przedstawia się: z tą Kondycyą ze Przyodziewek dla tegoz Bergmana i do Gospody Swym kosztem z odda. Onego, A zatem niniejszym Aktem Wyzwola się i pomiędzy Towarzyszow Czeladzi Profesyi Szewski Zapoliczonego mianuie [przekreślenie i u góry dopisek: który ] w każdym miejscu i miescie za to kuzdego izby był Uznawany, który akt Zadeklarowany i podpisami Stwierdzony [fragment pusty, następnie krzyżyk] jednak nierychley ani prędzy za Wyzwolonego zostanie aktualnym zawartem dopuka do dnia 22. Stycznia wku 1827 tyze Geltowkowy nauki nie zakonczy i tygodni 6. Po tym Terminie.
[Pod tekstem podpisy:] Jakub Kazimirski jako Oyciec, Wawrzyniec Suchorski , Tomas Czwiklinski, Franciszek Tuliszka Stołowy, Piotr Mizgalski 2 Stołowy, Francise Wąsowicz 3 Stołowy, Piotr Jedynecki 4 Stołowy, Rom. Czerniewicz Asesor
3od 1832 do 1842 Dokumenty archiwalne świadczące o udziale Marcina w powstaniu listopadowym 1830/31
Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu. Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej (Oberpräsidium der Provinz Posen), zespół nr 290/0.
Multimedia:
Źródła:
Duszniki, księgi metrykalne parafii pw. św..Marcina Biskupa, dot. chrztu [akt prawny]
Duszniki. dn. 8.11.1795 r. ks. Mateusz Bąblewski ochrzcił imieniem MARCIN, urodzonego 8 listopada 1795 r. syna sławetnego ANDRZEJA FORMANOWICZA - szewca i REGINY SZYMAŃSKIEJ, prawowitych małżonków wyznania katolickiego.
Chrzestnymi byli: Marcin Szymański „caupo bukoviensi" i Helena Tutlinska młynarzowa z Dusznik.
„caupo bukoviensi" - karczmarz, handlarz bukowski

Archiwum Państwowe w Poznaniu , zespół 290/0, Syg. 1625, str. 57 , dot. urodzenia [akt prawny]
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, wpis 11/1817 (s. 79), dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk 27 (Aprilis 1817). Ego Joannes Marszałkiewicz [...] benedixi matrimonium inter Martinus Formanowicz Juvenem annorum 22, et Barbara Gaworzeska Viduam annorum 22. Testes fuerunt Andreas Formanowicz Parens conserties et Antonius Tuliszka.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, Nr 10/1842, dot. małżeństwa [akt prawny]
Akt ślubu, Buk
Dn. 18.05.1842 r. związek małżeński zawarli:
MARCIN FURMANOWICZ, wdowiec lat 47 i
MARIANNA KALICKA, panna lat 23, oboje z Buku.
Zgodę na zawarcie małżeństwa wydał sąd.
Zapowiedzi: 24.04, 1.05 i 8.05.1842 r.
Świadkowie: Andrzej Furmanowicz i Andrzej Białkowski, obaj szewcy.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, 121/1857, dot. zgonu [akt prawny]
Dn. 30.06.1857 r. zmarł w szpitalu MARCIN FURMANOWICZ, dziadek („avus") lat 71, z zawodu szewc, syn Andrzeja, matka nieznana. W akcie nie wpisano przyczyny śmierci i osoby zgłaszającej zgon.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl