Formanowiczowie z Wielkopolski

Władysław Furmanowicz

*21-06-1890 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+09-01-1931 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusuczestnik powstania wielkopolskiego w kompanii bukowskiej
Zawód wyuczonyszewc
Zawód wykonywanyszewc
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału26-06-1890
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyValentinus Wąsowicz - ferrifab
Matka chrzestnaPelagia Dali, virgo - Buk
Rodzaj zgonuSamobójstwo
Miejsce pochówkuBuk
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1od 1906 do 1911
Poznań 
karta meldunkowa m. Poznania
Furmanowicz Władysław, ur. 22.06.1890 w Buku. Syn Walentego i Agnieszki z d. Kudlińskiej. Z Buku do Poznania przybył w dniu 11.11.1906 r. i zamieszkał u Węcławskiego przy ul. [...?] nr 4. W dniu 06.12.1909 r. wrócił do Buku. Od dnia 18.10.1910 r. znów mieszka u Wecławskiego w Poznaniu. Po raz kolejny wraca do Buku w dniu 06.02.1911 r. Ostatni zapis w karcie opatrzony datą 11.09.1911 r. dotyczy kolejnego meldunku Władysława w Poznaniu. Zamieszkał przy ul. Grabenstr. 20 (obecnie ul. Grobla) u Kudlińskiego (Agnieszka z d. Kudlińska była matka Władysława).
KEL (k. 963, 964)
2od 1918 do 1919 Powstanie Wielkopolskie
Uczestnik Powstania Wlkp. Walczył w kompanii bukowskiej. Zob.: Kowalczyk Andrzej, Buk, zarys dziejów miasta, Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1989; str. 169 poz. 31
3od 1926 do 1927 Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, rzemiosł i rolnictwa
woj. poznańskie - Buk: "Szewcy: [...] Furmanowicz Wł.";
[we wcześniejszej Ksiące Adresowej z 1925 r. Władysława Furmanowicza w Buku nie wymieniono]
str. [669/2626]
41928 Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa
woj. poznańskie - Buk: "Szewcy: [...] Furmanowicz Wł."
str. [1383/2779]
51929 Księga Adresowa Polski
woj. poznańskie - Buk: "Szewcy: [...] Furmanowicz Wł."
str. [1239]
61930 Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa
woj. poznańskie - Buk: "Szewcy: [...] Furmanowicz Wł."
 

str. [1367/2697]
715-01-1931
Buk 
Zgon
 

Goniec Wielkopolski: 1931.01.16 R.55 Nr12
Multimedia:
Źródła:
Urząd Stanu Cywilnego w Buku, 180/1890, dot. urodzenia [akt prawny]
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, dot. chrztu [akt prawny]
Ladislaus, 21/26.06.1890 Buk
rodz.: Valentinus Furmanowicz - sutor, Agnes Kudlińska
chrz. Valent. Wąsowicz - ferrifab. - Buk; Pelagia Dali, virgo - Buk

Urząd Stanu Cywilnego w Buku, 1/1931, dot. zgonu [akt prawny]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl