Formanowiczowie z Wielkopolski

Kazimierz Szrejbrowski

*01-03-1863 Poledno (pow. Świecie) 
(data i miejsce urodzenia)
+20-02-1923 Leszno /Leszno, cmentarz przy ul. Kąkolewskiej/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnynieznany
biogram:
SZREJBROWSKI Kazimierz (1863-1923), nauczyciel, inspektor szkolny. Urodził się 1 II we wsi Poledno (pow. Świecie). Był jedynym dzieckiem Władysława, administratora majątku i Marianny z Dobrosińskich. Początkowe nauki pobierał w Polednie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego podjął pracę nauczyciela w Domachowie k. Krobi, a następnie w Dolsku. Od 1903 był dyrektorem szkoły powszechnej w Śremie, a ponadto działał społecznie na różnych odcinkach życia. W jego mieszkaniu przy Warcie organizowano tajne zbiórki harcerskie drużyny Przemysława. Prowadził tajne nauczanie języka polskiego w polskich rodzinach, współpracował z tajnym gimnazjalnym Towarzystwem Tomasza Zana. Od 1 l 1919, jako inspektor szkolny, organizował polskie szkolnictwo na terenie Śremu i powiatu. W takim celu przybył 17 l 1920 do Leszna. Był pierwszym polskim inspektorem szkolnym w Lesznie i powiecie w odrodzonej Polsce. 22 VI 1920, na uroczystej powiatowej konferencji, którą kierował, nauczyciele złożyli przysięgę na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Praca inspektora nie była wówczas łatwa, brakowało nauczycieli Polaków. Placówki oświatowe w powiecie leszczyńskim wizytował korzystając z roweru. W kronice szkolnej w Kąkolewie (pow. Leszno), obejmującej lata 1849-941, napisano, że „otaczał nauczycieli ojcowską opieką, był prawym i wiernym synem ojczyzny". Zmarł 20 II 1923 w Lesznie, pochowany został 23 II na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej. Pierwszy związek małżeński zawarł z Marianną z Jankiewiczów. Mieli 4 synów: Wacława, Stefana, Józefa (ur. 1889) i Aleksandra (ur. 1893), zajmujących się kupiectwem. Po śmierci Marianny S. zawarł drugi związek małżeński, 10 IX 1901 w Dolsku, z Władysławą z Jezierskich. Miał z nią dwoje dzieci: Irenę (ur. 1902), nauczycielkę i Henryka (ur. 1905), prawnika.

Fedorowicz J., Konopińska J., Marianna i róże - życie rodzinne w Wielkopolsce w latach 1840-1919 w tradycji rodzinnej, 1979; Jędraś S., Gmina Osieczna, Leszno 1994 s.213, 273, Jędraś S., Pierwszy inspektor szkolny, „Panorama Leszczyńska": 1993 nr 29 s.13; Kronika szkoły w Kąkolewie (lata 1849-931); - Informacje ustne Lutosławy Szrejbrowskiej i Ewy Apolinarskiej.

Autor; Stanisław Jędraś

Źródło; "Przyjaciel Ludu" nr 1, 2002

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl