Formanowiczowie z Wielkopolski

Karol Jan Niejacki

*06-1821 Czarnków 
(data i miejsce urodzenia)
+23-01-1892 Grodzisk /Grodzisk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
N.N
Małgorzata Niejacka (+?)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wykonywanydekarz z Grodziska
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii ewangelickiej, 14/1846, dot. małżeństwa [akt prawny]
1846, 4-ten (wierten) November, dicti [Erdmann P-farrer?].
Der Klemtner Johann Karl Niejacki ein Freilediger, Sohn der unverehelichten Margaretha Niejacka weil-and? in Diensten zu Góra bei Czarnikau, zur Zeit wohnhaft hierselbst mit Jungfer Johanna Mathilde Wilhelm altesten ehelichen Tochter des Johann George Wilhelm Burgers und Fleischermeisters hierselbst. Din Eltern der Braut sind nach am Leben, des Brautigams Mutter ist todt. Der Brautigam - kath., die Braut - evang. Religion. Alter der Brautigam – 25 1/4, die Braut – 16 ¾. Einwilligung der Eltern oder Vormunden: fur die Braut deren Eltern, der Brautigam bedarf keinen. Datum Dispensation: 2-ten October, datum des Aufgebots: am 17, 18 und 19 Sontage post trinitatis

1846, 4-go (czwartego) listopada, wyżej wspomniany [Erdmann, pastor?].
Blacharz Jan Karol Niejacki stanu wolnego, syn niezamężnej Małgorzaty Niejackiej, niegdyś na służbie w Górze koło Czarnkowa, czasowo zamieszkały tutaj, z dziewicą Joanną Matyldą Wilhelm najstarszą, prawowitą córką Jana Jerzego Wilhelma, mieszczanina i mistrza rzeźnickiego, tutejszą. Rodzice panny młodej żyją, matka pana młodego zmarła. Pan młody wyznania katolickiego, panna młoda – ewangelickiego. Wiek pana młodego – 25 ¼, panny młodej – 16 ¾. Pozwolenie rodziców lub opiekunów: panna młoda – rodziców, pan młody - nie potrzebuje. Data dyspensy: 2-go października, data zapowiedzi: 17, 18 i 19 niedziela po Zielonych Świątkach.

Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku Wlkp., 18/1892, dot. zgonu [akt prawny]
Grodzisk, dnia 23 stycznia 1892.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj znana co do osoby niezamężna krawcowa Aurelia Niejacka, zam. Grodzisk i zawiadomiła, że blacharz Karol Niejacki, lat 72, wyznania katolickiego, zam. Grodzisk, urodzony w Czarkowie, żonaty ze zmarłą już Marią Matyldą zd. Wilhelm, rodzice zmarłego nieznani, zmarł w Grodzisku, w mieszkaniu zawiadamiającej, dnia dwudziestego trzeciego stycznia roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego, w południe o godzinie kwadrans po dwunastej.
Przeczytano, przyjęto,podpisano
Aurelia Niejacka
Urzędnik stanu cywilnego (-)

1892)18

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl