Formanowiczowie z Wielkopolski

Matylda Karolina Niejacka z d. Wilhelm

*14-02-1829 Wolsztyn 
(data i miejsce urodzenia)
+27-10-1887 Grodzisk /Grodzisk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Źródła:
Wolsztyn, ks. parafii ewangelickiej, 20/1829, dot. urodzenia [akt prawny]
Buk, księgi metrykalne parafii ewangelickiej, 14/1846, dot. małżeństwa [akt prawny]
1846, 4-ten (wierten) November, dicti [Erdmann P-farrer?].
Der Klemtner Johann Karl Niejacki ein Freilediger, Sohn der unverehelichten Margaretha Niejacka weil-and? in Diensten zu Góra bei Czarnikau, zur Zeit wohnhaft hierselbst mit Jungfer Johanna Mathilde Wilhelm altesten ehelichen Tochter des Johann George Wilhelm Burgers und Fleischermeisters hierselbst. Din Eltern der Braut sind nach am Leben, des Brautigams Mutter ist todt. Der Brautigam - kath., die Braut - evang. Religion. Alter der Brautigam – 25 1/4, die Braut – 16 ¾. Einwilligung der Eltern oder Vormunden: fur die Braut deren Eltern, der Brautigam bedarf keinen. Datum Dispensation: 2-ten October, datum des Aufgebots: am 17, 18 und 19 Sontage post trinitatis

1846, 4-go (czwartego) listopada, wyżej wspomniany [Erdmann, pastor?].
Blacharz Jan Karol Niejacki stanu wolnego, syn niezamężnej Małgorzaty Niejackiej, niegdyś na służbie w Górze koło Czarnkowa, czasowo zamieszkały tutaj, z dziewicą Joanną Matyldą Wilhelm najstarszą, prawowitą córką Jana Jerzego Wilhelma, mieszczanina i mistrza rzeźnickiego, tutejszą. Rodzice panny młodej żyją, matka pana młodego zmarła. Pan młody wyznania katolickiego, panna młoda – ewangelickiego. Wiek pana młodego – 25 ¼, panny młodej – 16 ¾. Pozwolenie rodziców lub opiekunów: panna młoda – rodziców, pan młody - nie potrzebuje. Data dyspensy: 2-go października, data zapowiedzi: 17, 18 i 19 niedziela po Zielonych Świątkach.

Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku Wlkp., 288/1889, dot. zgonu [akt prawny]
Grodzisk, dnia 28 października 1887.
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby szewc Ignacy Teichert, zamieszkały w Grodzisku i zawiadomił, że Matylda Niejacka, lat 39 [sic!], wyznania ewangelicznego, zamieszkała w Grodzisku, urodzona w Buku, zamężna z blacharzem Karolem Niejackim, córka zmarłego rzeźnika Wilhelma i jego żony, imiona ich nieznane, zmarła w Grodzisku w obecności zawiadamiającego, dnia dwudziestego siódmego października, roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego, o godzinie dziewiątej wieczorem.
Przeczytano, przyjęto i podpisano.
Ignacy Teichert
Urzędnik stanu cywilnego (-)

288)1887

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl