Formanowiczowie z Wielkopolski

Feliks Boiński

*09-01-1780 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+21-02-1785 Buk /Buk, kościół paraf./ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-01-1780
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyKs. Tomasz Groholski
Matka chrzestnaAnna Krężołkowa
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, AAP: PM 029/08, s. 13, poz. 2/1780, dot. chrztu [akt prawny]
Buk, die 9na Janu[arii] (1780) Idem q[ui] Supra bapti[savi] Infan[tem] n[omon]e FELICEM natum heri Filium Fa[mati] Gabrielis Boinski et Francisca C.L.C. Patrini R[everendus] P[ater] Thomas Groholski Vicarius et Anna Kręzołkowa omnes Cives Buco[viensis]

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 48, dot. zgonu [akt prawny]
(s. 48) Buk die 21 Februarii (1785) obiit infans nomine Felix filiolus famati Gabrielis Boinski annorum 6. et seputus i Ecclesia Parochiali ad altare S. Josephi

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl