Formanowiczowie z Wielkopolski

Johanna Louise Friederike Wilhelm

*1833 Grodzisk 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Grodzisk, ks. parafii ewangelickiej, dot. urodzenia [akt prawny]
Grodzisk Wielkopolski (par. ewangelicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1833
Johanna Louise Friederike , rodzice: Johann Georg Wilhel, Louise Friederike Budenik ,

http://szukajwarchiwach.pl/53/3786/0/-/18/str/1/1/15/qXhROK2lSnsXNqQlYqjaFQ/#tabSkany

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl