Formanowiczowie z Wielkopolski

plut. Józef Roman Formanowicz

*18-03-1913 Krobia 
(data i miejsce urodzenia)
+10-08-1995 Bishopstoke, UK /Katowice/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonyrzeźnik
Zawód wykonywanyrzeźnik
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-03-1913
Miejsce ceremoniałuKrobia
Ojciec chrzestnyJan Ignacy Formanowicz (*23-01-1891 Krobia, +07-04-1920 Krobia)
Miejsce pochówkuKatowice
Zdarzenia:
LPDataNazwa
101-10-1927 Okres nauki rzemiosła
Krobia dnia 18 listopada 1928
Zapis na ucznia Józefa Fórmanowicza z Krobi.
Przed zgromadzonym cechem stawił się Józef Fórmanowicz syn mistrza Romana Formanowicza i prosił ażeby go na ucznia przyjąć i do księgi cechowej zapisać. Panowie mistrzowie nie mają nic naprzeciw [?] i go na ucznia przyjmują. Ur. 18.3.1913 w Krobi Józef Formanowicz ma terminować u ojca swego od 1.10.27 do 1.10.30.
Koszta w kwocie 5 zł wpłacił ojciec.
[podpis:] Józef Formanowicz
[podpis:] Roman Formanowicz
 
207-12-1930 Zapis na czeladnika rzeźnickiego
Krobia dnia 7 grudnia 1930.
Zapis na czeladnika Józefa Formanowicza z Krobi
Przed zgromadzeniem cechu stawił się uczeń rzeźnicki Józef Fórmanowicz i prosił ażeby go na czeladnika przyjąć i Księgi zapisać. Panowie mistrzowie nie mają nic naprzeciw niemu i go przyjmują.
Józef Fórmanowicz ur. dnia 18.3. w Krobi syn mistrza Romana Fórmanowicza uczył się u ojca swego od 1.10.27 aż do 1.10.30.
Egzamin na czeladnika złożył dnia 17 listopada 1930 przed Komisją egzaminacyjną w Gostyniu. Praktycznie dostatecznie, teoretycznie dobrze.
Koszta w kwocie 10 zł wpłacił ojciec.
[podpis:] Józef Formanowicz
[podpisy:] Stanisław Kossowski, Roman Formanowicz, Józef Walkiewicz, Stanisław Dopierała, [?], Karol Walkiewicz, Stanisław Szymański.
 
319-09-1939 Aresztowany w czasie II-wojny światowej
Aresztowany przez NKWD w Stanisławowie
428-06-1940 Umieszczony w obozie dla jeńców wojennych
Miejsce: Rosja; Komi RA, Siewżełdorłag
51940 Inne obozy
Zaewidencjonowany także w innych w obozach na terenie Rosji: w Juża (Iwanowska obl.) i Krzywy Róg (Dniepropietrowska obl.)
602-09-1941 Wstępuje do armii gen. Andersa
Miejsce: Buzułuk, ZSRR
-------------------------------
Żródło: Indeks Represjonowanych Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR
Indeks
7od 1941 do 1946 Armia gen. Andersa
Plutonowy (w lipcu 1946 r.) w 6 (Kresowym) Pułku Artylerii Lekkiej w składzie 5 Kresowej Dywizji Piechoty, II Korpusu Polskiego.

Odznaczony KRZYŻEM PAMIĄTKOWYM MONTE CASSINO. W wykazie odznaczonych, wystawionym przez Dowództwo 5 Kresowej Dywizji Piechoty 22 lutego 1945 r., w 6 Pułku Artylerii Lekkiej pod poz. 190, wymieniono Józefa-Romana Formanowicza kaprala "1913/45".

Odznaczony MEDALEM WOJSKA ustanowionym dekretem Prezydenta R.P. z dn. 3 lipca 1945 r. W rozkazie personalnym Dowództwa II Korpusu nr 181 z dn. 22 września 1946 r. pod poz. 3670 wymieniony został Józef Formanowicz, plut., "1913-45, 6 PAL" (6 Pułk Artylerii Lekkiej).
--------------
Źródło: dokumenty personalne z Instytutu Sikorskiego w Londynie (The Polish Institute and Sikorski Museum):
- karta ewidencyjna,
- wykaz odznaczonych Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino z dn. 22.02.1945 r.,
- rozkaz personalny Dowództwa II Korpusu z dn. 22.09.1946 r..
5. Kresowa Dywizja Piechoty
8po 1945 Okres powojenny
Pozostał w Wieliej Brytanii
----------------------------------
Żródło: informacje od rodziny
Multimedia:
Źródła:
KROBIA, księgi metrykalne parafii pw. św. Mikołaja, poz. 59 / 1913, dot. chrztu [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrób Gladys i Józefa Formanowiczów w Katowicach
Nazwa cmentarzaCentralny Cmentarz Komunalny w Katowicach
Adres cmentarzaKatowice, ul. Murckowska
Lokalizacja4/2/10
Typ cmentarzaWielowyznaniowy
CharakterystykaTrwały/Podwójny
 

Wyszukiwarka

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl