Formanowiczowie z Wielkopolski

Leon Formanowicz

*05-01-1919 
(data i miejsce urodzenia)
+07-03-1978 Katowice 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształcenierzemieślnicze
Zawód wyuczonyrzeźnik
Zawód wykonywanyrzeźnik
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Miejsce ceremoniałuKrobia
Zdarzenia:
LPDataNazwa
114-06-1933 Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej w Krobi
 
2od 01-01-1935 do 01-07-1938 Przyjęcie do cechu na ucznia rzeźnicko-wędliniarskiego
Krobia, dnia 6. października 1935.
Zapis na ucznia Leona Formanowicza z Krobi.
Przed zgromadzeniem cechu stawił się dzisiaj Leon Formanowicz syn mistrza Romana Formanowicza i prosił ażeby go na ucznia rzeźnicko-wędliniarskiego przyjąć i do księgi cechowej zapisać. Panowie mistrzowie nie mają nic na przeciw i go ma ucznia przyjmują.
Leon Formanowicz urodzony 5. stycznia 1919 r. w Krobi pow. Gostyń ma terminować u swego ojca Romana od 1 stycznia 1935 r. do dnia 1 lipca 1938 r.
Leon Formanowicz dostarczył świad. zdrowia od p. Dr Opielińskiego.
Koszta w ilości 10,- złotych płaci ojciec ucznia.
[podpisy:]
Leon Formanowicz , Władysław Formanowicz,
Szymański, Walenty Goćwiński
Polowczyk Wiktor,
R. [Roman] Formanowicz,
[?]
 
326-05-1938 Przyjęcie do cechu jako czeladnika
Krobia, dnia 26. maja 1938.
Zapis na czeladnika Leona Formanowicza z Krobi.
Na dzisiejszym zebraniu stawił się Leon Formanowicz i prosi aby go na czeladnika przyjąć i do księgi zapisać. Egzamin na czeladnika złożył przed Komisją egzaminacyjną d. 31.3.1938. w Gostyniu. Leon Formanowicz ur. d. 5. I. 1919 r. w Krobi. Po wpłaceniu 10,- zł kosztów wpisowych zostaje do cechu przyjęty.
Leon Formanowicz uczył się przez 3 1/2 roku u ojca swego Romana Formanowicza od 1./I. 35 – 1./7. 38.
Książka związkowa Nr. 7918 została mu wydana. \
[podpis:] Formanowicz Leon
[podpisy:]
Roman Formanowicz,
Walenty Gocwiński,
Jan Wawrzynowicz.
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl