Formanowiczowie z Wielkopolski

Agnieszka Nowacka, 1 v. Ginter, z d. Formanowicz

*03-01-1743 Sędzinko 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału03-01-1743
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyJoannes Kuchowicz
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, B 1726-1743; s. 210, dot. chrztu [akt prawny]
Sędzinko, [die] 3tia Januarij [1743] ego J. Basinski baptisavi Agnetem Filiam F[ama]toris Valenti et Regina Formanowiczow CLC Civium Bucoviensis. Patrini ejus F[amatus] Joannes Kuchowicz cum F[a]mata Regina Lemanska Advocatissa Bucoviensis.
B 1743)01)03

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, M 1758-1778; s. 7, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 8 [Februarii 1762] Idem [Reverendus Thomas Maychrowicz] benedixit preamissis tribus bannis et nullo[que] adinvente impedimento Canco matrimonium inter Thomam GINTER viduum molitorem et Agnetem Filiam Valentini Formanowicz. Testes Nobilis et Spectabilis Joannes Fridericus Booelkie, proconsul et Spectabilis Joannes Kozłowicz, consul Bucoviensis.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 22, poz. 33, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, die 17 9bris [1784] R[evere]ndus Adalbertus Sterczynski Vicarius Preamissis de more 3bus Bannis diebus Domincis inter missae Solemnia nullo[que] adimvento impedimento conjundi Matrimonio JOSEPHUM NOWACKI dimissum a militari Statu. cum Honorata AGNETE GINTROWA Vidua Spect. Sentibus Testibus Famato Andrea Woytkowski Scabino, et Famato Joannes Filipowski.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl