Formanowiczowie z Wielkopolski

Marcin Raczka

*05-10-1824 Mieszków 
(data i miejsce urodzenia)
+14-02-1896 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonykowal / kołodziej
Zawód wykonywanykowal / kołodziej / kasjer
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału11-10-1824
Miejsce ceremoniałuMieszków
Ojciec chrzestnyFilip Nawrocki
Matka chrzestnaMarianna Swiderska
Zdarzenia:
LPDataNazwa
126-02-1879
Buk 
Członek zarządu (kasjer) Towarzystwa Pożyczkowego w Buku
Kowalczyk A. w monografii „Buk. Zarys dziejów miasta” [Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1989] na str. 65 pisze:

„29 stycznia 1867 roku zawiązała się w Buku polska spółdzielnia kredytowa, w tym samym roku prowadziła ona już tanią obsługę kredytową członków. Prawne usankcjonowanie Banku Ludowego nastąpiło jednak dopiero po pięciu latach 15 lipca 1872 roku. Wśród założycieli znaleźli się Zygmunt Niegolewski, Teofil Degórski, Molinek i ksiądz Karwowski, pierwszym dyrektorem został Władysław Szubert, a prezesem Rady Nadzorczej Zygmunt Niegolewski. Po 1900 roku prezesem Rady Nadzorczej, a także dyrektorem był dr Kazimierz Wróblewski. Podobne funkcje pełnił też ksiądz Stanisław Niziński. Długoletnimi sekretarzami byli Stanisław Bajoński i Feliks Bader, a kasjerem MARCIN RACZKA.
--------------------
B. Igłowicz, K. Zimniewicz: „Bank Ludowy w Buku.”, Buk 1972, s. 18 --19. Pierwotna nazwa Banku brzmiała: Towarzystwo Pożyczkowe dla powiatu bukowskiego."

Sprawozdanie Związku Spółek Zarobkowych w W. X. Poznańskiem
Goniec Wielkopolski, 1886.01.12 R.10 Nr8
218-02-1896
Buk 
Nekrolog z Dziennika Poznańskiego
Wczoraj po południu, o godzinie 7 1/2, po długiej, ciężkiej chorobie zmarł magistracki urzędnik komunalny, pan Marcin Raczka. Od roku 1856 należał do tutejszego organu miejskiego i zawsze w najbardziej bezinteresowny sposób reprezentował interesy gminy.
Cześć Jego pamięci.
Magistrat oraz Rada Miejska
Buk, 15 lutego 1896
 
Multimedia:
   

Biografia
Źródła:
Mieszków, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 40/1824, dot. chrztu [akt prawny]
Mieszków (par. rzymsko-katolicka) - akt urodzenia/chrztu, dn. 5 X 1824 (skan 4)
Martinus , rodzice: Adalbertus Raczka , Victoria ,
Chrzestni: Philippus Nawrocki, Marianna Swiderska

http://szukajwarchiwach.pl/53/3400/0/1/13/str/1/1/15/yD_N2CH4hl_7FF3PNvsoAg/#tabSkany

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, 46/1848, dot. małżeństwa [akt prawny]
ślub. 30.11.1848 Buk
narzeczony: Martinus Raczka, l. 24. juvenis
narzeczona: Antonina 1.voto Marszałkiewicz l. 38, vidua
świad.: Stanislaus Taliszkiewicz; Vincentius Zwierzyński

http://szukajwarchiwach.pl/53/3253/0/6.1/28/str/1/3/15/YrWmr5pah0dCqwK8GRcjNA/#tabSkany

Urząd Stanu Cywilnego w Buku, 23/1896, dot. zgonu [akt prawny]
Buk, 15 lutego 1896
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby mistrz stolarski Wincenty Marszałkiewicz, zamieszkały w Buku, i oświadczył, że obywatel/mieszczanin [Bürger] Marcin [Martin] Raczka, lat siedemdziesiąt jeden, wyznania katolickiego, zamieszkały w Buku, urodzony w Mieszkowie pow. jarociński, ostatnio żonaty z Kordulą [Cordula] z Mateckich, która już umarła, jego rodzice są nieznani, zmarł w Buku w swoim mieszkaniu czternastego lutego roku tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego o godzinie siódmej i pół po południu oraz, że był on obecny przy zgonie p. Raczki.
Przeczytano, zatwierdzono i podpisano:
(-) Wincenty Marszałkiewicz
(-) Urzędnik stanu cywilnego [podpis nieczytelny]

c_1896)02)15

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl