Formanowiczowie z Wielkopolski

Feliks Raczkowski z d. Raczka

*16-05-1851 Buk 
(data i miejsce urodzenia)
+19-01-1941 Poznań /Poznań/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Zawód wyuczonykupiec w Poznaniu
Zawód wykonywanykupiec w Poznaniu
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału08-06-1851
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyJosephus Dalczyński
Matka chrzestnaMarianna Hoffmann
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1
Poznań 
Karta meldunkowa Feliksa Raczkowskiego i jego rodziny
KEL
215-07-1882 Zmiana nazwiska
Na mocy decyzji Królewskiej Rejencji w Poznaniu wydanej w lipcu 1882 r. Feliks, syn Marcina Raczki z Buku, zmienił nazwisko na RACZKOWSKI. O fakcie tym świadczy poniższe pismo Feliksa załączone do karty księgi parafialnej w Buku, na której w 1851 dokonano zapisu jego chrztu. Poniżej przedstawiam także fotokopię pisma.

"Poznań dnia 31.8.1938
Do Katolickiego Ksiedza Proboszcza w Buku.
W załączeniu przesyłam oryginał Krol. Rejencji w Poznaniu z d. 15 lipca 1882 No 4416/82 I P. z prośbą uprzejmą zrobić notatkę przy mojim świadectwie chrztu że wolno mi nosić nazwisko familijne Raczkowski. O zwrot tego oryginału i o zaświadczenie tej notatki proszę. Uniknę dla tego dużo nieporozumień i łatwiej mnie odnajdą jak teraz miałem dowody. Za rodzinnym miastem teraz tęsknię. Ks. Prob. Akorzewskiego i X. Radcę Niegowskiego znałem osobiście gdy miałem skład bławatów i płócien tutaj w Bazarze. Nazwisko X. Prob. zapomniałem.

Z głębokim szacunkiem
F. Raczkowski
ul. Fr. Ratajczaka 10 m 5

Pieczątka: "Parafialna [Pozn]"

Notatka innym pismem:

"Zwrot ("notatke" przekr) uzupełniono rej. Felix R.
poz. 120/105/1851nigl.Regienecy (?)
otucji w książke chostać (?)"
 
3
Poznań 
Kartoteka Ewidencji Ludności
KEL
41908 Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu
Kupiec Feliks Raczkowski w 1908 r. należał do Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu.
Wg Sprawozdania z czynności Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu za Rok Jubileuszowy 1908 - opublikowanego w WBC
str. 18
5 Kupiec w Poznaniu
1924 Poznan Telephone and Business Directory, str. 276
"Raczkowski Feliks, Spółka Zbożowców, Sp. z o.o. św. Marcin 41. Tel. 2553"

1926/1927 Poland and Danzig Business Directory (Trade, Industry, Handicraft, and Agriculture), Wojewodztwo Poznanskie, str. 807
"Raczkowski Feliks, Tow. z o. o., zboże i ziemiopłody"

1933 Poznan (City) Address Directory, str. 351
"Raczkowski Feliks., kup., Ratajczaka 10"
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, 105/1851, dot. chrztu [akt prawny]
Felix, ur./chrz. 16.05/8.06.1851
rodz.: Marcin Raczka (ortifaber) i Antonina Formanowicz
chrz.: Josephus Dalczyński, Marianna Hoffmann
uwaga: nazwisko ojca przekreślone i wpisane: Raczkowski
adnotacja: c. Kgl. Regencyj Posen 15/VII 1882 No 4416/82 I D
(podstawa zmiany nazwiska – data i numer dokumentu Królewskiej Regencji w Poznaniu)

Poznań, Fara, księgi metrykalne parafii pw. św. Marii Magdaleny, 40/1882, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia katolicka Poznań - Św.Maria Magdalena, wpis 40 / 1882;
Felix Raczkowski, lat 31 (* 1851),
Valentina Dobrowolska, lat 27.

Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, 252/1882, dot. małżeństwa [akt prawny]
Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, 253/1941, dot. zgonu [akt prawny]
Karta grobu:
NazwaGrób Walentyny i Feliksa Raczkowskich
Nazwa cmentarzaPoznań - Junikowo
Adres cmentarzaPoznań, Junikowo
Lokalizacjapole 3 kwatera 5
Typ cmentarzaWielowyznaniowy/Śródmiejski
CharakterystykaTrwały/Rodzinny

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl