Formanowiczowie z Wielkopolski

Maciej Krauza

* Śmigiel 
(data i miejsce urodzenia)
+12-01-1769 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
108-01-1753
Buk 
Świadek na ślubie
8 stycznia 1753 r. Maciej Krauza, nazwany "Civis Bucoviensis" (obywatelem bukowskim), wraz ze swoim szwagrem Walentym Formanowiczem ("Honestus"), zostali świadkami na ślubie Walentego, syna Macieja Bodzewicza z Krzywinia z panną Konstancją, córką piwowara Wojciecha z Częstochowy (sic!). Związek zawarty w kościele bukowskim pobłogosławił ks. Tomasz Jasiński.
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, [M 1709-1732; f. 29] , dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, 30 stycznia 1730 r. Ks. Tomasz Bilski pobłogosławił związek zawarty pomiędzy sławetnym ("honestus") Maciejem ("Matthiam") KRAUZA z miesta Śmigiel i Jadwigą, córką Antoniego FORMANOWICZA, obywatela bukowskiego ("civis Bucoviensis"). Świadkami ślubu byli: sławetny Kazimierz Pachowicz i Jan Lemański - obywatele bukowscy.
http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_16404.html

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 123, dot. zgonu [akt prawny]
12 Januarii [1769] obit Matthias Crausa SS. manitus sepultus in cemetaroi Eccl. Parochiali.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl