Formanowiczowie z Wielkopolski

Jadwiga Krauza z d. Formanowicz

*09-10-1707 Otusz k/Buku 
(data i miejsce urodzenia)
+11-02-1784 Buk 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-10-1707
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyStanisław Jędrzejewski
Matka chrzestnaKonstancja Obalkoska, wdowa
Zdarzenia:
LPDataNazwa
130-01-1730 Związek małżeński
Buk, 30 stycznia 1730 r. Ks. Tomasz Bilski pobłogosławił związek zawarty pomiędzy sławetnym ("honestus") Maciejem ("Matthiam") KRAUZA z miesta Śmigiel i Jadwigą, córką Antoniego FORMANOWICZA, obywatela bukowskiego ("civis Bucoviensis"). Świadkami ślubu byli: sławetny Kazimierz Pachowicz i Jan Lemański - obywatele bukowscy.
 
2 Dwaj inni synowie Krauzów
Synem Macieja i Jadwigi KRAUZÓW mógł być także BOGUSŁAW Krauza, który ożenił się z Agnieszką Olsztyńską. W Buku urodziło im się co najmniej sześcioro dzieci. Kolejnym synem Krauzów mógł być także JAKUB, który wraz z żoną Katarzyną, doczekał się urodzin Ignacego (Buk, 27/31 VIII 1764).
Bogusław Krauza i Agnieszka Olsztyńska
3od 1751 Matka chrzestna
Nazwisko Krauza nie występowało w bukowskich księgach metrykalnych przez ponad 20 lat. W połowie października 1751 r. "N. Krauzina Molitorissa" (żona młynarza) została matką chrzestną Jadwigi, córki Jakuba Ciosańskiego i Barbary pochodzących z przedmieścia Buku nazywanego Młynami. Chrztu udzielił ks. Jakub Nadolski, a ojcem chrzestnym został sławetny Ignacy Pawełczyk.

Kolejny raz w dn. 31 stycznia 1752 r. Jadwiga Krauza ("Hedvigis Krauzina") została matką chrzestną Agnieszki (Anieli), córki Tomasza Błaszkiewicza i Rozalii z Buku. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasińsi, a Jadwidze towarzyszył jako chrzestny Walenty Formanowicz, jej młodszy brat.

W dn. 11 lipca 1752 r. Jadwiga Krauza ("Krauzina") została matką chrzestną Małgorzaty, córki Stanisława Kucharzewicza i Katarzyny z Buku. Dziecko ochrzcił ks. Tomasz Jasiński, a ojcem chrzestnym był czcigodny ("Honratus") Ignacy Pawełczyk.

7 stycznia 1754 r. (wpis 2/1754) Jadwiga "Krauzina" została matką chrzestną Doroty, córki Jana Okienczewskiego i Katarzyny (znana rodzinna w Buku). Sakramentu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a dziecko do chrztu trzymał Ignacy Pawełczyk.

12 grudnia 1754 r. Jadwiga "Krauzina" wraz ze swoim bratem Walentym Formanowiczem (Civies Bucoviensis) zostali rodzicami chrzestnymi Reginy, córki Mateusza Juchacza, kmiecia z Kozłówka k/Buku i jego żony Zofii. Chrztu udzielił ks. Jakub Klimecki.

Buk, die 24 [Novembrii 1762] Idem [Reverendus Thomas Maychrowicz] bapti[savi] Infan[tem] Franciscum Naoerum et Andreas bini nominis natum 28 p[raeteri]tus Fil[um] Paren[tis] Dominici et Francisca MAYCHROWICZOW CLC. P[at]r[i]ni Laurentius Sobanski et Hedvigs Krauzina.
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, B 1701-1708; f. 47, dot. chrztu [akt prawny]
Otusz, Die 9 Octobris 1707.
Ja Jan Twarczewski wikary i altarysta [bukowski] ochrzciłem niemowlę urodzone z legalnych i katolickich rodziców [którymi są] Antoni ("Antonio") GROSZ i Ewa. Dziecku nadano imię HEDVIGIS (Jadwiga). Rodzicami chrzestnymi zostali: Stanisław Jędrzejewski i wdowa Konstancja Obalkoska.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, [M 1709-1732; f. 29] , dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, 30 stycznia 1730 r. Ks. Tomasz Bilski pobłogosławił związek zawarty pomiędzy sławetnym ("honestus") Maciejem ("Matthiam") KRAUZA z miesta Śmigiel i Jadwigą, córką Antoniego FORMANOWICZA, obywatela bukowskiego ("civis Bucoviensis"). Świadkami ślubu byli: sławetny Kazimierz Pachowicz i Jan Lemański - obywatele bukowscy.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, s. 45, dot. zgonu [akt prawny]
Buk, 11 Februarius. Sepulta est Hedvigis Krazina (Krauzina ?) inpenites (inpenitens) sine ulla dispositione animae et per annos aliq[uo]d non confessa ideo extra caemet[erium] est sepulta ad figuram muratam qua itur Posnaniam secus viam.

Buk 11 lutego [1784 r]. Zmarła Jadwiga Krazina [Krauzina ?] przez długie lata niepokutująca (zatwardziała w grzechu), bez żadnego ładu/uporządkowania duszy i przez kilka lat nie spowiadająca się, dlatego pochowano ją poza cmentarzem, przy figurze murowanej, przy drodze, którą idzie się do Poznania.

D_1784)2)11

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl