Formanowiczowie z Wielkopolski

Wacław Formanowicz i Marianna Michalina Formanowicz, 1 v. Chrzanowska, z d. Kotarska

  
Wacław Formanowicz
*19-09-1886 Gostyń
+08-02-1953 Radom
Marianna Michalina Formanowicz, 1 v. Chrzanowska, z d. Kotarska
*05-09-1867 Przecław
+1949 Warszawa
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  14-07-1920 Warszawa
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  29
Wiek męża:  34
Wiek żony:  53
Różnica wieku:  -19
Zdarzenia:
LPDataNazwa
114-07-1920
Warszawa 
Akt zaślubin Marii Chrzanowskiej z d. Kotarskiej i Wacława Formanowicza
 
Źródła:
Warszawa, parafia rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra, Księgi metrykalne, s. 180v, poz. 360/1920, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Warszawie, w Kancelarji parafji Św. Aleksandra, dnia czternastego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków: Stefana Olszewskiego rejenta i Bronisława Filipka, urzędnika, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między WACŁAWEM FORMANOWICZEM, kawalerem, urzędnikiem liczącym lat trzydzieści cztery, urodzonym w Gostyniu, synem Józefa i Gertrudy z Lisów, małżonków Formanowicz, - i MARJĄ CHRZANOWSKĄ, wdową po Kazimierzu zmarłym w tysiąc dziewięćset drugim roku, kapitalistką, liczącą lat pięćdziesiąt trzy, pochodzącą z powiatu słupeckiego ziemi Kaliskiej, córką Tytusa I Emilji z Ulatowskich, małżonków Kotarskich, obojgiem zamieszkałych w Warszawie parafji tutejszej, przy ulicy Wspólnej pod numerem tysiąc sześćset czterdziestym siódmym. Małżeństwo to nie poprzedziła żadna zapowiedź, ponieważ od wszystkich trzech zapowiedzi nastąpiło zwolnienie, wydane przez Kurję Metropolitalną Warszawską z dnia wczorajszego za numerem trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiątym. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Romuald Pozowski wikariusz parafji tutejszej. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i Świadków został podpisany. –
/-/ Wacław Formanowicz
/-/ Marja Chrzanowska
/-/ Stefan Olszewski notariusz
/-/ Bronisław Filipiak ref. Urz. Wojsk.
/-/ ks. Romuald Pozowski

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9214d&sy=336&kt=1&plik=360-361.JPG#zoom=1&x=176&y=311
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=8&zs=9214d&sy=336&kt=1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl