Formanowiczowie z Wielkopolski

Marianna Michalina Formanowicz, 1 v. Chrzanowska, z d. Kotarska

*05-09-1867 Przecław 
(data i miejsce urodzenia)
+1949 Warszawa 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału20-09-1867
Miejsce ceremoniałuOstrowite
Ojciec chrzestnyMichał Kotarski
Matka chrzestnaAdamina Modelska
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Miejsce urodzenia
Przecław – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Ostrowite.
21930
Warszawa 
Miejsce zamieszkania
KSIĄŻKA INFORMACYJNO-ADRESOWA "CAŁA WARSZAWA" 1930, Dział XV, s. 902 :
"Formanowicz M. Wspólna 29"
KSIĄŻKA INFORMACYJNO-ADRESOWA "CAŁA WARSZAWA", s. 902
31942 Miejsce zamieszkania
Maria Formanowiczowa w czasie okupacji hitlerowskiej mieszkała przy ul. Wspólnej 29. Ten sam adres, ponad 20 lat wcześniej, zadeklarował jej mąż Wacław Formanowicz w dokumentach wojskowych. Najprawdopodobniej więc przez cały okres 20-lecia międzywojennego nie zmieniali miejsca zamieszkania.
===================
Źródło: "Amtliches Fernsprechbuch fűr das Generalgouvernement" (Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa) ; Deutsche Post Osten, 1942 ; str. 169
[Książka dostępna w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej]
 
Źródła:
Ostrowite, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, s. 271, poz. 73/1867, dot. urodzenia [akt prawny]
73. Przecław.
Działo się w wsi Ostrowitem dnia dwudziestego września tysiąc ośmset sześcdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Tytus KOTARSKI dziedzic wsi Przecławia tamże {...] zamieszkały lat piędziesiąt dwa mający, w obecności Józefa Dorywalskiego pisarza gospodarskiego lat siedemdziesiąt pięć i Ignacego Grzesiaka organisty lat trzydzieści dwa mających, pierwszego w Przecławiu, a drugiego w Ostrowitem zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Przecławiu dnia piątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Józefy Ulatowskiej lat trzydzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię MARYA MICHALINA, a rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Kotarski i Adamina Modelska. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez nas, stawających i świadków podpisany został.
[-] podpisy własnoręczne

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSL5-Y9GG-D?i=743&cat=171459
73)1867

Warszawa, parafia rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra, Księgi metrykalne, poz. 360, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Warszawie, w Kancelarji parafji Św. Aleksandra, dnia czternastego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków: Stefana Olszewskiego rejenta i Bronisława Filipka, urzędnika, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między WACŁAWEM FORMANOWICZEM, kawalerem, urzędnikiem liczącym lat trzydzieści cztery, urodzonym w Gostyniu, synem Józefa i Gertrudy z Lisów, małżonków Formanowicz, - i MARJĄ CHRZANOWSKĄ, wdową po Kazimierzu zmarłym w tysiąc dziewięćset drugim roku, kapitalistką, liczącą lat pięćdziesiąt trzy, pochodzącą z powiatu słupeckiego ziemi Kaliskiej, córką Tytusa I Emilji z Ulatowskich, małżonków Kotarskich, obojgiem zamieszkałych w Warszawie parafji tutejszej, przy ulicy Wspólnej pod numerem tysiąc sześćset czterdziestym siódmym. Małżeństwo to nie poprzedziła żadna zapowiedź, ponieważ od wszystkich trzech zapowiedzi nastąpiło zwolnienie, wydane przez Kurję Metropolitalną Warszawską z dnia wczorajszego za numerem trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiątym. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Romuald Pozowski wikariusz parafji tutejszej. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i Świadków został podpisany. –
/-/ Wacław Formanowicz
/-/ Marja Chrzanowska
/-/ Stefan Olszewski notariusz
/-/ Bronisław Filipiak ref. Urz. Wojsk.
/-/ ks. Romuald Pozowski

http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_18524.html

Centralne Archowum Wojskowe w Warszawie, dot. małżeństwa [inne]
Karta grobu:
NazwaGrób rodzinny Chrzanowskich na Powązkach
Nazwa cmentarzaStare Powązki, Warszawa
Lokalizacja139/3/28-29
Typ cmentarzaWielowyznaniowy
CharakterystykaTrwały/Rodzinny
 
 

Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl