Formanowiczowie z Wielkopolski

Antoni Formanowicz alias (Pierwszy)Grosz

*około 1680 
(data i miejsce urodzenia)
+10-11-1732 Buk, Targowisko /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
StatusCivis Bucoviensis (obywatel bukowski)
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Przyczyna zgonuBrak informacji
Miejsce pochówkuBuk
Zdarzenia:
LPDataNazwa
106-02-1703 Ślub Antoniego Formanowicza i Ewy, córki Stefana Kucharza
[f. 9] Februarius (1703)
Targowisko
Die 6. Ego Joannes Twarczeski Vicarius confirmawi matrimonium Inter Antonius Formanowicz et Evam filiam Stefanis Kucharz Comissis denuntis 3bus [tribus] seminis diebus festinis ut admonis inter Missa Majoris Parihlis Solemnia nullogs unis pedimento detecto Corags mutuo consensu habito per verba decedenti matrimonio conjuncti. Testibus restibus rosis ut gore Mattheo Zbarata et Luca Swierczyk Civibus Bukoviens.
________________________________________________________

Luty (1703)
Targowisko (Buk)
Dnia 6. Ja Jan Twarczeski wikary utwierdziłem małżeństwo między Antonim Formanowiczem i Ewą córką Stefana Kucharza. Zapowiedzi zostały ogłoszone w przepisanym, uroczystym trybie w dniach świątecznych w czasie wielkich mszy parafialnych. Ponieważ nie było żadnych zastrzeżeń przeto małżeństwo to zostało zawarte u stóp ołtarza po zgodnym oświadczeniu ustnym obu stron. Świadkami byli Maciej Zbarata i Łukasz Świerczyk - obywatele bukowscy.
 
2od 1703 do 1705 Targowisko
W latach od 1703 do 1705 Antoni i Ewa, zapisywani jako FORMANOWICZOWIE, mieszkali w Targowisku (przedmieściu Buku) Dowód: akt ślubu i akty chrztu Katarzyny i Ewy, córek Antoniego i Ewy.
306-04-1704 Świadek na ślubie
W jednym z zapisów dotyczącym ślubu zawartego w Buku w 1704 r. Antoni Formanowicz, jako świadek, ma dodane określenie "incola" – mieszkaniec (bez obywatelstwa miejskiego). Ślub zawarli w dn. 6 kwietnia: Walenty, syn Antoniego Mazurowicza ze Żnina i wdowa Zofia. Drugim świadkiem był Paweł Jadamowicz – obywael bukowski.
============
AAP, Buk, Liber Copulatorum. 1701-1708; f. 12.
41707 Otusz
W roku 1707 Antoni i Ewa, pod przydomkiem Antoniegoi - jako GROSZ-owie, mieszkali w Otuszu koło Buku. Dowód: akt chrztu córki Jadwigi.
=======
Chrzestnym ojcem Jadwigi został Stanisław Jędrzejewski, którego żona Anna, miesiąc wcześniej w Buku (18 listopada 1707 r) została matką chrzestną Elżbiety, urodzonej w Poznaniu córki szlachcica Jakuba Dąbrowskiego i Małgorzaty.
5od 1710 do 1713 Dobieżyn
W latach 1710 - 1713 (a być może do roku 1718) Antoni i Ewa, pod przydomkiem Antoniegoi - jako GROSZ-owie, mieszkali w Dobieżynie koło Buku. Dowód: akty chrztu synów Walentegi i Alberta
603-07-1714 Swiadek na ślubie
W Buku dn. 3 lipca 1714 r. Antoni został świadkiem ślubu wdowca Macieja owczarza i Marianny, córki Macieja komornika (oboje prawdopodobnie z Buku). W księdze ślubów nazwisko Antoniego zapisano jako "FURMANOWICZ" (nic ponadto). Drugim świadkiem ślubu był młynarz Maciej, a ślubu udzielił ks. Marcin Fausman.
710-02-1718 Świadek na ślubie
W dn. 10 lutego 1718 r. [M 1709-1732, s. 13] Antoni został świadkiem na ślubie Stanisława, syna Marcina Targosza z Dobieżyna i Reginy, córki Kucharza z Lwówka (bez imienia). Nazwisko Antonigo, w przywołanym zapisie, ma zniekształconą formę: "FORMANCZYK" z dopsem "civis bucoviensis". Drugim świadkiem był Barłomiej Byk, a ślubu udzielił ks. Jan Twarczewski.
==========
Nazwisko Antoniego Formanowicza w podobnym brzmieniu zapisał kilkanaście dni później (22 lutego) ks. Maciej Wydrogowski przy chrzcie Katarzyny, córki Antoniego i Ewy.
827-02-1718 Świadek na ślubie
Na tej samej stronie księgi małżeństw [M 1709-1732, s. 13] dwa zapisy dalej, tym razem ks. Maciej Wydrogowski, potwierdził zapisem fakt udzielenia przez siebie błogosławieństwa związkowi małżeńskiemu wdowca Alberta Kulczyka z Wielkiej Wsi pod Bukiem i wdowy Reginy. Antoni zapisany jako: "Formanowicz alias Piewszygrosz", wraz z Maciejem Woyciechowiczem zostali świadkami tego ślubu. Kopia tego zapisu załączona jest niżej.
9od 1718 Targowisko
Od 1718 r. Antoni i Ewa, pod nazwiskiem "FORMANOWICZ alias GROSZ", zamieszkali znów w Targowisku. Przebywali tam prawdopodobnie do dnia śmierci Antoniego.
1001-1720 Świadek na ślubie szwagra
[M 1709-1732, s. 14] W styczniu 1720 r. ks. Maciej Tryszewski pobłogosławił związek małżeński pomiędzy Maciejem, synem Stefana Kucharza z Lwówka ("Lvovec") i Jadwigą, córką Stanisława Gnielka z Sierakowa ("Sierakoviensis"). Świadkami byli: sławetny ("Famatus") Antoni Formanowicz i Antoni Piątkowski - obywatele bukowscy. Młodzi mieszkali na Targowisku. Panem młodym był przypuszczalnie brat żony Antoniego, czyli jego szwagier.
111725 Antoni Formanowicz "honestus" (uczciwy)
Antoni tutułowany "honestus" (uczciwy) w zapisie chrztu, podczas którego jego córka Ewa była mtaka chrzestną:
[B 1709-1726; f. 67] Pawłówko, dn. 24 [stycznia 1725 r.] Ja Maciej Antoni Wędrogowski wikariusz i altarzysta kościoła parafialnego w Buku ochrzciłem dziecko katolickich rodziców pracowitego Marcina Wieczorka i Jadwigi nadając mu imię PAULUS. Rodz. chrzestni: "honestus" Jan Adamski i panna Ewa "honesti" Antoni FORMANOWICZ "Filia" [córka].
12 Przydomek Antoniego Formanowicza
Przydomek "Grosz" (vel "PierwszyGrosz") pojawił się w pięciu zapisach metrykalnych. Antoniego nazwano "Groszem" w trzech aktach chrztu jego dzieci, urodzonych poza Bukiem: Jadwigi (1707), Walentego (1710) i Alberta (1713). W akcie ślubu Walentego (patrz niżej) wyjaśniono: "Walenty, syn Antoniego Formanowicza alias Grosz". W akcie ślubu z 27 lutego 1718 r. (kopia niżej), Antoni Formanowicz występuje jako świadek z przydomkiem podanym w pełnym (?) brzmieniu: "Pierwszygrosz".
=============
Z przydomkiem Antoniego wiąże się ślad, który być może wskazuje na jego pochodzenie. W księdze zgonów parafii w Buku - czyli w najstarszym, jeszcze XVII wiecznym materialne archiwalnym - odnalazłem zapis pochodzący z 30 października 1693 r., dokumentujący zgon wdowy Anny „Prosygroszki”, czyli byłej żony „PROSYGROSZA”. Nie chodziło raczej o żebraczkę. W takim wypadku używano łacińskiego określenia "pauper, paupercula" – żebrak, żebraczka. Abstrahując od znaczenia tej nazwy osobowej, należy wziąć pod uwagę fakt, że w całym zakresie objętym kwerendą, czyli w latach 1686-1750 (około 5.000 zapisów), nazwiskiem bądź przydomkiem o rdzeniu „GROSZ” posługiwał się wyłącznie Antoni Formanowicz i jego syn Walenty. Przypuszczam wobec tego, że owa Anna „Prosygroszka” mogła pochodzić z rodziny Antoniego, a nawet być jego matką. Poniżej (pierwszy z prawej) załączam kopię omawianego zapisu .
 
1310-11-1732 Zgon Antoniego Formanowicza
TARGOWISKO, die 10 9bris (1732) mortuus est Famatus Antonius Formanowicz Civis Bucoviensis munitus SS Sepultus in Cemeterio Parochiali.
__________________________________

Targowisko, dn. 10 listopada zmarł sławetny Antoni Formanowicz, obywatel m. Buk. Pochowany został na cmentarzu parafialnym.
 
Strony WWW:
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, f. 9, dot. małżeństwa [akt prawny]
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, AAP: PM 029/05, s. 43, dot. zgonu [akt prawny]
TARGOWISKO, die 10 9bris (1732) mortuus est Famatus Antonius Formanowicz Civis Bucoviensis munitus SS Sepultus in Cemeterio Parochiali.
http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_16138.html

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl