Formanowiczowie z Wielkopolski

Ewa Boińska z d. Formanowicz

*11-02-1705 Buk, Targowisko 
(data i miejsce urodzenia)
+07-02-1774 Buk /Buk/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału11-02-1705
Miejsce ceremoniałuBuk
Ojciec chrzestnyMathias Zbarata
Matka chrzestnaCatharina Binkiewicz
Zdarzenia:
LPDataNazwa
124-01-1725 Matka chrzestna
[B 1709-1726; f. 67] Pawłówko, dn. 24 [stycznia 1725 r.] Ja Maciej Antoni Wędrogowski wikariusz i altarzysta kościoła parafialnego w Buku ochrzciłem dziecko katolickich rodziców pracowitego Marcina Wieczorka i Jadwigi nadając mu imię PAULUS. Rodz. chrzestni: "honestus" Jan Adamski i panna Ewa "honesti" [uczciwy] Antoni FORMANOWICZ "Filia" [córka].
219-02-1726 Ślub Ewy Formanowiczówny i Jana Boińskiego
19 Februari benedixit matrimonium inter Famatus Joannes Boinski et Evam Formanowiczowna Praemissis tribus stilannis. Testes Spectabilis Stanislaus Mikołajewicz Famatus Joannes Kucharzewicz.
___________________________________________________________

19 lutego pobłogosławiłem małżeństwo między sławtnym Janem Boinskim i Ewą Formanowiczówną, zapowiedziane uprzednio w trzech ratach. Śwadkowie ceremonii Stanisław Mikołajewicz i sławtny Jan Kucharzewicz.
 
306-06-1728 Matka chrzestna
[B 1726-1743; f. 32] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 6 czerwca 1728 r. została matką chrzestną Antoniego, urodzonego dn. 3 b.m., syna sławetnych ("famatus") Alberta i Barbary Gowarzeskich, mieszkańców Targowiska. Chrztu udzielił ks. Franciszek Taberski, kapelan bukowskiego Bractwa Literackiego, a ojcem chrzestnym został sławetny Bartłomiej Chmielewski.
413-07-1728 Matka chrzestna
[B 1726-1743; f. 34] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 13 lipca 1728 r. została matką chrzestną Małgorzaty, córki sławetnego ("famatus") Szymona Ludowicza i Zofii, mieszkańców Targowiska. Chrztu udzielił ks. [Tomasz] Bilski, wikary bukowski, a ojcem chrzestnym dziecka został sławetny Franciszek Mikołayczyk.
526-02-1730 Matka chrzestna
[B 1726-1743; f. 54] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 26 lutego 1730 r. została matką chrzestną Mikołaja, syna chałupnika Michała i Katarzyny, mieszkańców Wielkiej Wsi pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz [Bilski, altarzysta i wikary bukowski], a ojcem chrzestnym dziecka został sławetny [famatus] Mikołaj Karaskiewicz. Oboje chrzetni byli obywatelami bukowskimi.
602-04-1731 Matka chrzestna
[j.w.; f. 74] Ewa Boińska w dn. 2 kwietnia 1731 r., została matką chrzestną Alberta, syna sławetnego ("famatus") Jana Kucharzewicza i Marianny, legalnych małżonków mieszkających na Targowisku. Ojcem chrzestnym dziecka został Józef Karczmarz.
722-12-1735 Matka chrzestna
[j.w.; f. 134] Ewa Boińska w dn. 22 grudnia ("Xbris") 1735 r., wraz ze swoim młodszym bratem Walentym, zostali rodzicami chrzestnymi Ewy, córki pracowitego chałupnika Błażeja o nazwisku Noga i Reginy, małżnków z Pawłówka pod Bukiem. Walenty w zapisie tego chrztu posiada nazwisko GROSZEWICZ, które należy tłumaczyć jako syn Antoniego Formanowicza alias GROSZ (lub PierwszyGrosz, bo tymi dwoma przydomkami posługiwał się Antoni Formanowicz).
821-09-1736 Matka chrzestna
[j.w.; f. 142] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 21 września ("7bris") 1736 r. została matką chrzestną Jadwigi, córki Michała Wagi i Katarzyny, mieszkańców Wielkiej Wsi pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz, a ojcem chrzestnym dziecka został Andrzej Babski.
921-10-1736 Matka chrzestna
[j.w.; f. 143] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 21 października ("8bris") 1736 r. została matką chrzestną Jana, syna Tomasza Rogala i Jadwigi, mieszkańców Sędzina pod Bukiem. Chrztu udzielił ks. Tomasz, a ojcem chrzestnym dziecka został Antoni Wolski.
1016-01-1737 Matka chrzestna
[j.w.; f. 147] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 16 stycznia 1737 r. została matką chrzestną Agnieszki, córki Stanisława Komornika i Agnieszki, mieszkańców Dobieżyna pod Bukiem. Ojcem chrzestnym dziecka został Walenty Skorek.
1103-05-1739 Matka chrzestna
[j.w.; f. 168] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 3 maja 1739 r. została matką chrzestną Floriana, syna młynarza Józefa i Doroty, mieszkańców Buku. Chrztu udzielił ks. Jan Borucki, a ojcem chrzestnym dziecka został Kacper Matuchna.
1228-05-1739 Matka chrzestna
[j.w.; f. 169] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 28 maja 1739 r. została matką chrzestną Heleny, córki Franciszka Naymana i Katarzyny, mieszkańców Buku. Chrztu udzielił ks. Józef Falarkiewicz a ojcem chrzestnym dziecka został sławetny [Famatus] Jan Bęntkoski (późniejszy burmistrz Buku).
1308-06-1739 Matka chrzestna
[j.w.; f. 169] Ewa Boińska (sławetna – "Famata") w dn. 8 czerwca 1739 r. została matką chrzestną pogrobowca [posthumus] Antoniego, syna zmarłego Jana Wojtkowskiego i Katarzyny, mieszkańców Buku. Chrztu udzielił ks. Jan Basiński a ojcem chrzestnym dziecka został młodzieniec Łukasz Wojtkowski.
1403-09-1739 Matka chrzestna
[j.w.; f. 171] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 3 września 1739 r. została matką chrzestną Mikołaja, syna Bartłomieja i Agnieszki Czeniewiczów, mieszkańców Buku. Chrztu udzielił ks. Józef Falarkiewicz a ojcem chrzestnym dziecka został Jan Bęntkoski (późniejszy burmistrz Buku). Oboje chrzestni tytułowani są obywatelami bukowskimi.
1528-11-1742 Matka chrzestna
[j.w.; f. 207] Buk; [1742] 28 9bris, [...] bapt. Catharina filia [córkę] famatus [słwetnego] Malchior Dibisbański rotificis [kołodzieja] et Regina. [Chrzestni]: Mathias Woyciechowski et Eva Boińska - civies Bukoviensis
1606-11-1752 Matka chrzestna
[B 1749-1752; f. 47] Ewa Boińska (z Formanowiczów) w dn. 6 listopada 1752 r. została matką chrzestną Katarzyny, córki Sebasttiana Rajerskigo i Katarzyny, mieszkańców Buku. Chrztu udzielił ks. Tomasz Jasiński, a ojcem chrzestnym został Tomasz Sobierajewicz.
Źródła:
Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, f. 30, dot. chrztu [akt prawny]
[f. 30] Targowisko, dn. 11 lutego [1705 r.] ks. Piotr Hincza, tutejszy wikary, ochrzcił dziecko katolickich i legalnych małżonków Antoniego FORMANOWICZA i Ewy nadając jej imię EWA (Eva). Rodzicami chrzestnymi zostali: Maciej (Mathias) Zbarata, Katarzyna (Catharina), córka Alberta Binkiewicza.

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, M 1709-1732, f. 22, dot. małżeństwa [akt prawny]
19 Februari [1726 r.] benedixit matrimonium inter Famatus Joannes Boinski et Evam Formanowiczowna Praemissis tribus stilannis. Testes Spectabilis Stanislaus Mikołajewicz Famatus Joannes Kucharzewicz.
___________________________________________________________

19 lutego [1726 r.] pobłogosławiłem małżeństwo między sławtnym Janem Boinskim i Ewą Formanowiczówną, zapowiedziane uprzednio w trzech ratach. Śwadkowie ceremonii Stanisław Mikołajewicz i sławtny Jan Kucharzewicz.

http://www.formanowicz.pl/drzewo/zdjecia/zdjecie_16132.html

Buk, księgi metrykalne parafii pw. św. Stanisława B-pa, dot. zgonu [akt prawny]
Buk in Xenodochio die 7 Februarii [1774] obiit Eva Boinska Senicula SS. munita Sepulta in cemeterio Parochialis Ecclesia.
D_1774)2)7

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl